Доставката на 20-те електрически автобуса за София ще се забави

Срокът за подаване на документи за участие в търга се удължава до 4 декември

Доставката на 20-те електрически автобуса за София ще се забави
Общинското дружество "Столичен автотранспорт" ЕАД удължава срока за участие в търга за доставка на 20 електрически автобуса до 4 декември. Това пък води до удължаване на срока за доставка с един месец. Вместо 6 месеца след сключване на договора, автобусите ще бъдат доставени 7 месеца след тази дата, пише infrastructure.bg.

Отварянето на офертите е предвидено за 10 часа на 6 декември.

От документацията за търга се знае, че 20-те нови електрически автобуса ще бъдат купени на лизинг. Единичните машини ще бъдат доставени наведнъж, а цената е 18.52 млн. лв. без ДДС.

Автобусите и допълнителното оборудване към тях следва да са на разположение за предаване/приемане в София на дата, съобщена предварително на възложителя.

Преминаването на риска от изпълнителя към възложителя става след приемане на доставката. Рискът при транспортирането до мястото на доставка е за сметка на изпълнителя.

Срок на договора за лизинг е 96 месеца (8 години).
Коментари: 0