Драги настоява за Единен банков съюз

Германия остава критична към идеята за обща схема за гарантиране на депозитите

Драги настоява за Единен банков съюз
За по-нататъшна интеграция на европейския банков сектор призова президентът на ЕЦБ Марио Драги. Той настоява за създаване на банков съюз с единен надзорен орган, общ резолюционен механизъм и единна програма за гарантиране на депозитите.

"Ако има обща валута, предимствата на единния пазар са по-високи", казва Драги в своя реч, цитиран от MarketWatch. 

"За държавите, които споделят обща валута и общ пазар несъмнено бих препоръчал по-силно общо управление и по-дълбока институционална интеграция.", допълни той. 

Думите му следват речта, която той даде по време на конференцията във Франкфурт преди седмица в чест на първата годишнина, откакто ЕЦБ пое надзорни функции в еврозоната. 


Макар институцията пое тази роля преди година, а единният резолюционен механизъм да стартира от 2016, общата схема за гарантиране на влоговете все още изглежда далеч от това да бъде осъществена. 

Част от проблема е, че Германия - най-голямата икономика в еврозоната, не одобрява идеята за общата схема за гарантиране на банковите депозити, тъй като смята, че това ще доведе до по-нататъшно взаимно споделяне на банковите рискове. 

В своята реч Драги не коментира паричната политика.

Коментари: 0