Драстично поскъпване на храните и горивата

Ръст на цените се наблюдава и при плодовете и зеленчуците

Драстично поскъпване на храните и горивата

Снимка: Красимир Свраков

12875 ~ 3 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През последните седмици на август и началото на септември продължава поскъпването на хранителните стоки, които заемат почти една трета от потребителската кошница и движат нагоре общите потребителски цени. Според браншовите организации (хлебопроизводители, млекопроизводители, животновъди)  е неизбежно, защото нарастването на цените на енергоносителите и транспорта пряко кореспондира с нарастването на производствените разходи.  

Драстично поскъпване на потребителската кошница

Драстично нарастване се наблюдава при слънчогледовото олио, като за едногодишен период то е с 43%. Това показват данните от изследването на Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ, който проведе проучване за изменението на цените на 32 хранителни и нехранителни  стоки от първа необходимост. Като целта на експресното изследване е да представи ценовата динамика в началото на есенния сезон в условия на извънредна епидемична обстановка. Периодът, в който е проведено проучването  е 26 август – 1 септември 2021. Обхватът на извадката включва 27 областни центрове. От КНСБ посочват, че изследването не е представително и наблюдава постоянни търговски обекти включени в извадката от тримесечното наблюдение за заплата за издръжка. Като се регистрират най-ниската и най-високата цена от една и съща стокова позиция за фиксирания период на наблюдение. А получените данни са  осреднени на национално ниво.

По-ускореното нарастване на слънчогледовото олио започна още през месец март, следствие от по-слабата реколта и влиянието на международните борси, където се отчита драстичното покачване на котировките на суровото слънчогледово масло. Средната цена на слънчогледовото олио е 3.86 лв., при 2.70 лв. през септември 2020 г. В област Кюстендил средната цени на слънчогледовото олио е 3.88 лв. и надхвърля средните за страна, при това е област с размер на средната работна заплата по-нисък от средната за страната с 33%. Това означава, че ако със средната заплата за страната могат да се закупят 390 литра олио, то със средните заплати в Кюстендил могат да се закупят съответно 259 литра олио, или с 1.5 пъти по-малко. С най-висока стойност на средната цена се регистрира в Бургас и Ямбол, съответно 4.45 лв. и 4.25 лв.

Регистрира се увеличение и на цените при хлебните изделия. Хляб “Добруджа“ нараства с 4.2%, при това килограм пшенично брашно отчита ръст със 7.3%. Средната цена на килограм хляб “Добруджа“ достига 1.72 лв., при 1.65 лв. преди година. Независимо от предвижданото възстановяване на производството на пшеница през 2021 г., изкупните цени на пшеницата в България остават сравнително високи, отразявайки развитието на международните пазари. Прогнозите на основните международни анализатори сочат продължаващо нарастване на глобалното потребление на зърнени култури през 2021/22 г., в т. ч. и на пшеница, което ще възпрепятства по-осезаемо понижение на цените. Наред с това хлебопроизводителите заявяват повишаване през септември на цените на хляба с минимум 10 ст., следствие от повишаване цените на енергоносителите. Очакванията са цената на килограм хляб в края на годината да достигнат около 1.80- 2 лв.

Анализът на динамиката на цените хляб и зърнени храни показва, че за периода м. юли 2010 – юли 2021 г. нараства с 33.4%, при това общите равнища нарастват с 19.3%. Видимо е, че цената на хляба ускорено изпреварва нарастването на общите ценови нива.

Цените на някои зеленчуци също бележат значително нарастване за годишен период. При това, нараства цената на зеленчуци, характерни за сезона със силно потребление, в предвид подготовката на домашни зимнини, които присъстват в традициите на българските домакинства. Драстично нарастване се наблюдава при:

  • Краставици – 35.8%;
  • Домати – 17.7%;
  • Пипер червен – 23.7%;
  • Зеле – с 18%;
  • Моркови – с 17.1%;
  • Картофи – ръст  с 6.2%;
  • Фасул зрял – 7.4%.
  • Средната цена на домати е 2.65 лв, при 2.25 лв. преди година. Във Варна – средната цена на домати достига – 4.03 лв, Бургас – 3.40 лв, Кюстендил – 2.70 лв.

Ръст на цените се наблюдава и при плодовете. Най-търсения плод за есенния сезон – прасковата, в търговската мрежа се предлага с 24.1% по-висока цена в сравнение с м. септември 2020 г. Средната цена е от 3.30 лв. при 2.66 лв. през 2020 г. Най-високи стойности се регистрират в Добрич – 4.49 лв., Бургас – 4.30 лв., Пловдив -4.10 лв.

При останалите хранителни стоки се наблюдава леки колебания нагоре и задържане на цените при някои от тях. От местните продукти значително нарастване се наблюдава при цената на пиле със 7.5%, сухи колбаси с 4%.

Възходящ тренд се отчита и при горивата за ЛТС. Цените за литър Бензин А-95 нараства с 26.8%, а дизел с 25.4%. Средната цена на литър Бензин А-95 и на дизел е от 2.27 лв.

 

Подкрепи Economic.bg