За пръв път регистрираните безработни в България са под 200 000

Агенцията по заетостта отчита равнище на безработица от 5.9% през декември

За пръв път регистрираните безработни в България са под 200 000

Снимка: Unsplash

1228 ~ 2 мин. четене

В края на годината регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 194 715, като спрямо същия период през 2018 г. са с 6 751 по-малко (-3,4%). За първи път в историята на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни лица през месец декември е под 200 хиляди души, съобщават от институцията.

Равнище на регистрирана безработица в страната от 5.9% отчита през декември Агенцията по заетостта. Спрямо същия период на 2018 г. се наблюдава спад от 0.2%.

216 256 са безработните, които през 2019 г. са постъпили на работа със съдействието на бюрата по труда, сочат данните на Агенцията по заетостта. 89,3% от тях са се реализирали на първичния пазар на труда.

От началото на годината младежите до 29 г., устроени на работа, са 24 412.

24 398 пък са продължително безработните, които чрез подкрепата на Агенцията по заетостта са започнали своята трудова реализация. 43 975 безработни над 55 години, 13 954 хора с увреждания и 58 782 лица без квалификация също са постъпили на работа.

Само през декември, когато икономическата активност е най-слаба, започналите работа са 11 324, като 94.3% са устроени в реалната икономика. 356 представители от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през месеца чрез съдействието на бюрата по труда.

Активирането на неактивни лица остава приоритетна дейност на бюрата по труда през цялата година. Новорегистрираните безработни през декември са 24 689, като 1 267 от тях са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. 

В различни форми на обучения за възрастни (за професионална квалификация и ключови компетентности), финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, са обхванати нови 296 безработни. Завършилите обучения през декември са общо 417. От началото на годината Агенцията по заетостта е помогнала на 21 683 души да повишат квалификацията си или да придобият нови умения.

На субсидирани работни места през месеца са устроени още 643 лица от рисковите групи - 130 по програми и мерки за обучение и заетост и 513 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 575, като 75.5% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (32.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (12.7%), държавното управление (10.7%),  хотелиерството и ресторантьорството (10.0%), административните и спомагателните дейности (8.1%).

Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.

Коментари: 0