Два пъти повече средства ще отидат за зимно почистване на пътищата през следващите 5 години

Агенция „Пътна инфраструктура“ пусна днес обществени поръчки за пътно поддържане за 475.5 млн. лв.

Два пъти повече средства ще отидат за зимно почистване на пътищата през следващите 5 години
Агенция „Пътна инфраструктура“  (АПИ) пусна обществени поръчки за пътно поддържане  (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи) на обща стойност 475.5 млн. лв. за шестте района за планиране на България. Предишното възлагане на зимното и превантивното поддържане е от 2014 г. и е за срок от 4 години (т.е. през 2018 г. договорите изтичат). Следващият период ще бъде за 5 години.

След направена справка на процедурите от 2014 г. се вижда, че сумите за почистване са на обща стойност от близо 205 млн.лв., което е два пъти по-малко от сегашната стойност. Това се дължи не само на удължаването на срока, но и на повечето заложени средства за поддържане на пътищата. 

Както и досега обществените поръчки са по райони - Северозападен, Северен централен район, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Общата им индикативна стойност е над 427 млн. лв. 

За Северозападен район обществената поръчка е в пет обособени позиции:

• Обособена позиция № 1 – ОПУ Видин, с прогнозна стойност 14 300 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 608,040 км;• Обособена позиция № 2 – ОПУ Враца, с прогнозна стойност 19 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 646,050 км;• Обособена позиция № 3 – ОПУ Монтана, с прогнозна стойност 16 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 622,626 км;• Обособена позиция № 4 – ОПУ Ловеч, с прогнозна стойност 18 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 732,174 км;• Обособена позиция № 5 – ОПУ Плевен, с прогнозна стойност 18 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 793,736 км.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 86 800 000 лв. без ДДС.

За Северен централен район обществената поръчка е в 5 обособени позиции:

• Обособена позиция № 1 – ОПУ Велико Търново, с прогнозна стойност 23 200 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 963,921 км;• Обособена позиция № 2 – ОПУ Габрово, с прогнозна стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 503,741 км;• Обособена позиция № 3 – ОПУ Разград, с прогнозна стойност 12 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 505,400 км;• Обособена позиция № 4 – ОПУ Русе, с прогнозна стойност 12 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 496,583 км;• Обособена позиция № 5 – ОПУ Силистра, с прогнозна стойност  13 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 506,075км.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 74 400 000 лв. без ДДС.

За Югоизточен район обществената поръчка е в 4 обособени позиции:
• Обособена позиция № 1 – ОПУ Бургас, с прогнозна стойност 25 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1121,699 км;• Обособена позиция № 2 – ОПУ Сливен, с прогнозна стойност 14 000 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 586,302 км;• Обособена позиция № 3 – ОПУ Стара Загора, с прогнозна стойност 20 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 782,664 км;• Обособена позиция № 4 – ОПУ Ямбол, с прогнозна стойност 13 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 596,272 км.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 72 900 000 лв. без ДДС. 

За Южен централен район обществената поръчка е в 5 обособени позиции:
• Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали, с прогнозна стойност 15 500 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649.047 км;• Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик, с прогнозна стойност 15 600 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 666.952 км;• Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив, с прогнозна стойност 23 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 918.793 км;• Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян, с прогнозна стойност 18 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 538.842 км;• Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково, с прогнозна стойност 22 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011.107 е км.
Общата индикативна стойност на обществената поръчка е 94 700 000 лв. без ДДС. 

За Югозападен район обществената поръчка е в 4 обособени позиции:
• Обособена позиция №1 – ОПУ Благоевград, с прогнозна стойност 19 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 680 км ;• Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил, с прогнозна стойност 18 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 619.423 км;• Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник, с прогнозна стойност 12 100 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 529.822 км;• Обособена позиция № 4 – ОПУ София, с прогнозна стойност 47 900 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1349.810 км
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 98 600 000 лв. без ДДС.

На 28 май т. г. беше стартирана обществената поръчка за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточен район. Тя е в 4 обособени позиции:
• Обособена позиция № 1 – ОПУ Варна, с прогнозна стойност 11 800 000  лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 647,014 км.;• Обособена позиция № 2 – ОПУ Добрич, с прогнозна стойност 14 700 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 823 км;• Обособена позиция № 3 – ОПУ Търговище с прогнозна стойност 10 200 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 523,3 км;•Обособена позиция № 4 – ОПУ Шумен с прогнозна стойност 11 400 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 575,244 км
Коментари: 0