Две сдружения искат да разпределят 108 млн. лв. за малките и средни предприятия

От общите средства във всяка компания ще бъдат инвестирани между 4.9 млн. лв. и 13.7 млн. лв.

Две сдружения искат да разпределят 108 млн. лв. за малките и средни предприятия

Управителният съвет на Фонда на фондовете днес разгледа подадените оферти за финансовия инструмент „Фонд Мецанин/Растеж”

856 ~ 2 мин. четене
Две сдружения са подали оферти пред Фонд мениджъра на финансови инструменти в България (Фонда на фондовете) за разпределянето на 75.3 млн. лв. европейски средства, целящи да увеличат конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП). Към тези пари се очаква дружеството, което бъде избрано за финансов посредник на ФнФ по новия инструмент, да осигури и допълнително частно финансиране от минимум 32.3 млн. лв., като така средствата за малките и средни фирми ще достигнат близо 108 млн. лв.

Единият кандидат за възлагането на обществената поръчка по „Фонд Мецанин/Растеж” (ФМР) на ФнФ е дружеството „Бългериан Мецанин Партнърс“, в което влизат Ривър Стикс Кепитъл“, Иван Христанов, Евгени Ангелов, Елеонора Сърбова, Диана Аладжова и Лоид Шулц. Другата оферта е от Обединение „Мейфеър Партнърс“, участниците в което са Андрю Газитуа, Гавин Александър, Густаво Перота, Илиян Илиев и Йордан Петров.

ФМР цели да увеличи конкурентоспособността на българските (МСП), които вече са в зрял етап от своето развитие. Чрез инструмента ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за тези МСП, които са с потенциал за растеж и подобряване на дейността, които търсят възможности за навлизане на нови пазари, както и такива, които разработват нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв.

Освен към бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Подкрепата от ФМР ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, включително под формата на мецанин финансиране, а инвестиционният период е 5 г. при срок на фонда от 10 г., с възможност за удължаване с до 2 г. Предстои оценка на подадените окончателни оферти, класиране на участниците и избор на изпълнител.
Подкрепи Economic.bg