Двуцифрените ръстове на износа продължават

За деветте месеца на годината българските фирми са продали навън стоки на обща стойност 38.6 млрд. лв.

Двуцифрените ръстове на износа продължават
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Българският износ отбеляза поредния месец на двуцифрен растеж. През септември годишното изменение надхвърля 11%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Ако се анализират данните с натрупване (периодът януари-септември 2017 г.), тогава се вижда, че растежът е над 13%.

За деветте месеца на годината българските фирми са продали навън стоки на обща стойност 38.6 млрд. лв. За сравнение, за цялата 2016 г. стойностният обем на експорта бе 46.5 млрд. лв. В обявената днес есенна макроикономическа прогноза на Европейската комисия за България е посочено, че през 2017 г. очакваното повишение на износа е 5.2% на годишна база. При изпълнението на тази прогноза номиналният размер на българския експорт ще доближи 50 млрд. лв.

Детайлна разбивка към септември НСИ представя само за държавите извън ЕС. От нея се вижда, че Турция продължава да е най-големият пазар за български стоки извън ЕС. Стойностният обем, изнесен от българските компании в тази посока за деветмесечието е 3 млрд. лв. Ръстът на годишна база е 12.5%. Най-впечатляващ е ръста в посока Русия – 103%, с което държавата се нареди на второ място по-големина на пазар за български стоки с 1.13 млрд. лв. След това се нареждат Китай, Сърбия, Македония, САЩ, Египет и Великобритания.

От данните за износа по сектори се вижда, че огромна част от ръста към трети страни през септември (11%) се дължи на металите и суровините - 51% при металните и неметалните заготовки и 5% при суровините. Те от своя страна регистрират значителни покачвания на стойностния износ заради по-високите цени на международните пазари.
Коментари: 0