Дълговете на „БДЖ-Товарни превози“ скочиха до 117.5 млн. лв.

През първото полугодие капиталът на компанията се стопи с над 2 млн. лв.

Дълговете на „БДЖ-Товарни превози“ скочиха до 117.5 млн. лв.

Снимка: Красимир Свраков

4469 ~ 2 мин. четене
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

С 11.75 млн. лв. се е увеличила задлъжнялостта на „БДЖ – Товарни превози" (БДЖ-ТП) през първото полугодие в сравнение със съпоставимия период на миналата година. Данните от междинния финансов отчет на дружеството към 30 юни показва общо нарастване н дълговете до 117.5 млн. лв. Задълженията на компанията към търговски партньори през първото полугодие са се увеличили с 3.943 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Най-големи са задълженията на БДЖ-ТП към държавния оператор на железопътната инфраструктура – НКЖИ. Неплатените през последната година инфраструктурни такси са на стойност 13.36 млн. лв., като половината от тях – 6.456 млн. лв., са натрупани само през последните 3 месеца. Отделно от това БДЖ-ТП има и други 46.91 млн. лв. дългосрочни задължения към НКЖИ, за които е сключено споразумение за разсрочено плащане. Така общите задължения само към държавната инфраструктурна компания са общо 60.263 млн. лв. – над половината от всичките  дългове на БДЖ-ТП.

Натрупаните краткосрочни задължения към доставчици – до една година, са 14.25 млн. лв., а над една година – други 14.393 млн. лева, или общо 28.639 млн. лева. Огромни са задълженията на дружеството към фирми за доставки на резервни части, към които плащанията традиционно се бавят по над 6 месеца, оплакват се пред Economic.bg техни представители.

Към свързани лица БДЖ-ТП дължи 6.176 млн. лв. плюс още 3.574 млн. лв. дългосрочни задължения, за които също има споразумение за разсрочено плащане.

Дори и към чужди жп администрации БДЖ-ТП има натрупани 3.482 млн. лева, от които към администрацията на Австрия – 750 хил. лв.

Само през първото полугодие на годината собственият капитал на БДЖ-ТП се свива с 2.18 млн. лв. до 82.48 млн. лв. – с 35 млн. лв. под размера на задълженията.

Щатният състав на дружеството през първото полугодие е намалял с 207 души, а разходите за възнаграждения са паднали само с 20 хил. лв. Причината е увеличение на средната брутна работна заплата с 91 лв. – до 1258 лева.

За сметка на това пък разходите в дружеството растат сериозно. Така например разходната норма за дизеловата маневра е увеличена от 15.2 литра на 24.56 литра дизелово гориво на маневрен час, в резултат на което през първото полугодие са изразходени 351 485 литра гориво повече спрямо същия период на миналата година.

В крайна сметка БДЖ-ТП приключва първото полугодие на годината с чиста загуба от 2.147 млн. лева.

Управителят на БДЖ-ТП инж. Иван Личев отказва интервю за Economic.bg по темата с голямата задлъжнялост на дружеството.

Подкрепи Economic.bg