ЕБВР предупреди за прегряване на българската икономика

Финансовата институция запазва прогнозата си за икономическия растеж на страната ни на 3.6% за тази година

ЕБВР предупреди за прегряване на българската икономика

Снимка: Pixabay

България се представя добре, както и Румъния, въпреки някои сигнали за прегряване. Това се посочва в доклада „Регионални икономически перспективи“ на ЕБВР, публикуван днес. Финансовата институция запазва прогнозата си за икономическия растеж на страната ни на 3.6% за тази и 3.4% а следващата година.

Като цяло за региона на Югоизточна Европа се очаква икономически растеж от 3.5% за 2018 г. и 3.2% за 2019 г.

Икономическото възстановяване продължава в повечето страни, в които Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) инвестира. Има обаче рискове, произтичащи от напрежението в световната търговия, високите нива на корпоративна задлъжнялост и продължаващата геополитическа нестабилност.

Организацията отчита като цяло стабилна перспектива за регионите й на дейност, които се простират от Централна и Източна Европа до Централна Азия и Северна Африка.

Основното изключение е Турция, за която прогнозите са силно понижени заради обезценяването на турската лира, което оказа натиск върху инвеститорското доверие и доведе до вдигане на лихвите.
ЕБВР прогнозира среден темп на растеж от 3,2 на сто през 2018 г. и 2,6 на сто през 2019 година за страните, в които работи. За миналата година регионът отбеляза растеж от 3,8 на сто. Прогнозите за текущата и идната година са преразгледани към понижение със съответно 0,1 и 0,6 процентни пункта спрямо доклада от май, основно заради забавянето на турската икономика.

Без Турция прогнозата за средния растеж в региона би била повишена с 0,1 процентни пункта, което отразява икономическото представяне през първото полугодие. Очаква се ефектът от забавянето на турската икономика върху останалите страни да бъде силно ограничен.

Мащабната ескалация на протекционизма е основен повод за тревога за нововъзникващите икономики на фона на напрежението между САЩ и основните им търговски партньори.

Същевременно корпоративното задлъжняване не показва признаци да намалява. Страните с високи нива на дълг, деноминиран в чуждестранна валута, са особено уязвими от затруднените условия за кредитиране, какъвто бе случаят с Турция.

Ключов източник на рискове за страните, в които работи ЕБВР, са сигурността в Близкия изток и геополитическото напрежение.

Икономиките от Източна Европа и Кавказкия регион остават напът към възстановяване въпреки някои сигнали за сдържаност на растежа. За региона като цяло се прогнозира растеж от 3,1 на сто през 2018 г. и 3,2 на сто през 2019 година, при условие че геополитическото и политическо напрежение не се засилят, а регионалната икономическа среда остане положителна.

Одобряването и прилагането на новото стендбай споразумение между Украйна и Международния валутен фонд ще помогне на страната да се справи с краткосрочните си нужди от външно финансиране и да поддържа макроикономическа стабилност през изборния период догодина, посочва ЕБВР.

Банката очаква украинската икономика да нарасне с 3,5 на сто през текущата година и с 3 на сто догодина.
Прогнозата за икономическия растеж на Русия е за темп от 1,5 на сто през 2018 г. и 2019 година, като се очаква положителният ефект от по-високите цени на петрола да бъде затъмнен от негативните последици от санкциите, наложени на Москва от САЩ и ЕС.
Коментари: 0