Един от най-големите пазари в София ще се захранва със слънчева енергия

Подменят и част от павилионите

Един от най-големите пазари в София ще се захранва със слънчева енергия

Пазарът "Красно село", който един от най-големите в София, ще се захранва със слънчева енергия. В момента "Пазари Юг" подготвя проект за поставяне на слънчеви панели върху покрива. 

Очаква се изпълнението да приключи в края на септември. Проектът ще бъде финансиран по програма за енергийна ефективност. Скоро се очаква да започне и подмяната на част от павилионите на пазара, за което има решение на Столичен общински съвет.

Припомняме, че наскоро приключи един от етапите за обновление и модернизация на пазар " Красно село". Подменени са покривната конструкция и цялото осветление. Нови са и масите за сергийна търговия. 

Пазарът придоби съвсем различен облик и изглежда модерен. Запазен е духът на пазара и той продължава да работи добре. С новото осветление разходите на "Пазари Юг" за ел. енергия на пазарната площадката са намалели почти пет пъти.

"Пазари Юг" ЕАД е едно от най-успешните общински дружества, въпреки загубата от над 1млн. лв., която изплаща на влятото в него друго общинско предприятие "Озеленяване" ЕАД. Дружеството реализира печалба от почти 900 хил. лева за 2015 г. 

Коментари: 0