ЕК даде насоки за правата на пътниците във връзка с COVID-19

Обезщетения при отменен полет при извънредна ситуация не се изплащат, пишат от Комисията

ЕК даде насоки за правата на пътниците във връзка с COVID-19

Европейската комисия представи днес насоки за правата на пътниците в условията на епидемия. Комисията отбелязва, че в извънредни ситуации, какъвто е случаят с COVID-19, някои от правата на гражданите не важат. Такова право например е обезщетение в случай на отмяна на полет по-малко от две седмици от датата на отпътуване

За пътуващите със самолет при отмяна или закъснение на полет правилата предвиждат обезщетение, връщане на платената сума за билета или предлагане на пътуване по друг маршрут при първа възможност. Комисията препоръчва на пътниците при отмяна на полет да се предлага възстановяване на платената сума или използване на друг маршрут „по-късно“, когато е удобно за пътника.

Когато пътник сам се откаже да пътува, възстановяването на стойността на билета зависи от тарифата, по която е издаден документът за превоз. Дори когато превозвачът предложи ваучер, пътникът запазва правото си да не приеме и да настоява за връщане на платената сума по билета.

По отношение на възстановяването на суми в случаите, когато пътникът резервира изходящия полет и обратния такъв отделно и изходящият полет се отмени, пътникът има право на възстановяване на парите само на отменения такъв.

Ако обаче изходящият и обратният полет са част от една и съща резервация, на пътниците трябва да се предложат два варианта. Първият е, ако е изходящият полет се анулира да се възстанови целият билет, тоест и в двете посоки. А другият вариант е да се пренасочи само изходящият полет, уточняват от ЕК.

Обезщетения не се изплащат, когато полет е бил отменен 14 дни преди датата, за която е бил предвиден, или при настъпването на извънредни обстоятелства.

ЕК допълва, че отмяната на влакове трябва да бъде предварително съобщавана. Когато пътуващите с влак при прекратяване на услугата изявят желание да продължат пътуването, имат правото на обезщетение, равно на 25 на сто от стойността на билета при закъснение от 60 до 119 минути и 50 на сто от стойността - при по-дълго закъснение.

Пътуващите с автобус по редовна линия, които не са били обслужени, имат правото да получат обезщетение, равно на половината от стойността на купения билет. Това право важи само когато превозвачът не даде възможност за премаршрутиране или за връщане на сумата по билета.

Коментари: 0