ЕК финансира със 120 млн. евро научни проекти срещу коронавируса

11 проекта ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро по програма „Хоризонт Европа“

ЕК финансира със 120 млн. евро научни проекти срещу коронавируса

Снимка: Unsplash

256 ~ 1 мин. четене
Автор: Economic.bg

Европейската комисия е изготвила списък от 11 нови проекта, които ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Целта е да бъдат подкрепени спешни изследвания, свързани с коронавируса и неговите варианти.

В 11-те проекта от списъка участват 312 научноизследователски екипа от 40 държави, в това число 38 участници от 23 държави извън ЕС. Финансирането допринася за цялостните усилия на Комисията за предотвратяване, ограничаване и реагиране на въздействието на коронавируса и вариантите му.

Голяма част от проектите ще подкрепят клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи, излизащи извън границите на Европа, като по този начин ще се заздравят връзките с европейските инициативи.

 Други проекти ще засилят и разширят достъпа до научноизследователските инфраструктури, които предоставят услуги или са необходими за обмена на данни, експертен опит и научноизследователски ресурси между изследователите, за да се създадат условия за изследвания за справяне с коронавируса и неговите варианти.

През април Комисията обяви новите покани за спешни научни изследвания на варианти на коронавируса, като началният бюджет на тези покани беше 123 млн. евро, мобилизирани в рамките на първото спешно финансиране по линия на програмата „Хоризонт Европа“. Въпреки че финансирането за тези 11 проекта зависи от окончателното решение на Комисията и подписването на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства по програмата „Хоризонт Европа“ в близките месеци, научноизследователските екипи вече могат да започнат своята работа.

Подкрепи Economic.bg