ЕК очаква около 3% растеж на българската икономика

Комиията обаче подобрява прогнозата си за всички макроикономически параметри през 2017 г.

ЕК очаква около 3% растеж на българската икономика
956 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Европейската комисия запазва без промяна очакванията си за икономическия растеж на България през тази и следващата година. В пролетната си макроикономическа прогноза Комисията посочва, че реалният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2017 г. ще бъде 2.9%, а през 2018 г. – 2.8%. Същите бяха очакванията на експертите и в зимната прогноза, публикувана през ноември.

Въпреки че нивото на растежа остава без промяна, Комисията подобрява почти всички икономически параметри за България. В новата прогноза е записано, че инвестициите, потреблението, износът и заетостта ще растат, а безработицата, бюджетният и търговския дефицит ще намаляват.

И през 2017 г. потреблението ще е основният двигател на икономиката, но той ще е подкрепян все повече от износа. През тази година ще се съживи публичното потребление, тъй като се очаква изпълнението на проектите по европейските програми да се задвижи. През миналата година усвояването на европейските пари остана слабо, а инфраструктурните проекти, планирани с бюджетни средства, не се случиха.

Потреблението на домакинствата, което има най-голям принос към общия икономически растеж, ще се движи нагоре. Прогнозата на ЕК е за покачване с 2.7% през тази и следващата година. Този растеж ще бъде подхранван от нарастващите доходи, намаляващата безработица и увеличаващата се заетост. Подкрепа на потреблението ще окаже и кредитирането, което ще продължи да расте и през 2017 г.

ЕК отчита доброто представяне на износа през 2016 г., подкрепено от стабилното търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон. В резултат излишъкът по текущата сметка възлезе на 4.2% от БВП. Комисията очаква постепенно свиване на положителното салдо, съответно до 2.4% през текущата и 1.8 % през 2018 г. С основен принос ще бъде по-високият внос, движен от силното вътрешно търсене и покачването на цените на енергийните стоки.

От Комисията очакват фискалната консолидация да продължи с по-ускорен от планирания темп и преизпълнение на целите за бюджетното салдо. За 2016 г. те оценяват консолидацията в структурни термини на 1.5 пр.п. от БВП, при балансирано фактическо салдо. За 2017 г. прогнозират бюджетен дефицит в размер на 0.4 % от БВП (на начислена основа). При допускане за непроменени политики за следващите години, през 2018 г. експертите на Комисията очакват дефицитът да се свие до 0.3 % от БВП.

Пролетната прогноза на ЕК за растежа на икономиката се доближава до очакванията на Министерството на финансите, което през април ревизира очакванията си до 3%. Двете институции по правило са консервативни при прогнозите си. Вчера УниКредит излезе с прогноза за растеж от порядъка на 3.9%. А днес министър-председателят Бойко Борисов заяви, че българската икономика ще отбележи 4.5-6% ръст през 2018 г.
Коментари: 0