ЕК одобри финансирането за инсинератора в София

Новата централа ще произвежда както топлинна, така и електрическа енергия

ЕК одобри финансирането за инсинератора в София

Снимка: Pixabay

Европейската комисия одобри финансирането на високоефективната централа за комбинирано производство на енергия от отпадъци в София, чрез която ще се постигнат две неща - изгаряне на столичния боклук и осигуряване на допълнителна топлоенергия за "Топлофикация София".

Средствата за инсинератора по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. бяха отпуснати от правителството в края на ноември миналата година. По онова време не бе напълно сигурно дали ЕК ще одобри изплащането на средствата, но пред "Капитал" зам.-кметът на столицата по направление по направление „Зелена система, екология и земеползване” Йоана Христова обясни, че "Топлофикация" подготвя процедурите за изпълнение, за да могат да започнат в началото на тази година, когато бяха проведени местните избори.

Финансовата помощ от ЕС е в размер на 94 млн. евро и се състои от две отделни мерки:
  • пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90.8 млн. евро (около 177.6 млн. лв.), финансирана от структурните фондове на ЕС и управлявана от България;
  • заем, отпуснат от Столична община на „Топлофикация“ ЕАД с преференциална лихва, възлизащ на приблизително 3 млн. евро (около 5.8 млн. лв.).
На 8 октомври тази година ЕК е била уведомена от България относно плановете ѝ да подпомогне изграждането и експлоатацията на инсинератора в София. Централата ще произвежда топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 мегавата (MW) за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще бъдат използвани около 180 хил. тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно. Инсталацията, която ще бъде изградена от „Топлофикация София“, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г.

Постояването и експлоатацията на високоефективната централа за комбинирано производство на IP/19/6349 енергия в София, за която Комисията одобри днес публична подкрепа, е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран от структурните фондове на ЕС (ЕСИФ/ЕФРР) за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област, България.

Първата фаза, завършена през 2014 г., включваше, наред с други действия, изграждането на ново депо, ново анаеробно разлагане с енергопроизводство и инсталация за компостиране и други малки компоненти на проекта. Втората фаза, завършена през 2015 г., включваше подобряване на рециклирането и създаване на съоръжение за механично биологично третиране, което произвежда негодни за рециклиране битови отпадъци като основен продукт, както и вторични материали за рециклиране.

Изграждането и експлоатацията на централата за комбинирано производство на енергия в София е в съответствие и с Директивата за отпадъците. По-специално отпадъците, които ще бъдат обект на оползотворяване на енергия в централата за комбинирано производство на енергия, вече са били подложени на предварително третиране и не могат да бъдат рециклирани повече. Ако отпадъците не бъдат използвани за производството на енергия, те ще бъдат депонирани.

През октомври тази година министърът на екологията Нено Димов коментира, че изгарянето на отпадъци, и по-точно на горива от отпадъци, е политика, към която България трябва все повече да върви. По думите му в момента в страната се изгарят около 3.3% от отпадъците, докато средното ниво за ЕС е над 28%.

"Има държави, това са може би едни от най-зелените държави, които изгарят 50-60%. Само в следващите 15-тина години ние ще трябва да постигнем поне 25% изгаряне на отпадъците, защото максимумът на рециклирането е около 60-65%, а от 2035 г. депонирането по европейски норми трябва да бъде сведено до под 10%. Това е една безспорна линия, в която политиката трябва да се развива. Има определена процедура, през която трябва да се премина“, обясни Димов.
Коментари: 0