ЕК одобри грантовата схема до 150 хил. лв. за средните предприятия

Това се случи, след като ОПИК промени условията за кандидатстване и увеличи максималния размер на финансиране

ЕК одобри грантовата схема до 150 хил. лв. за средните предприятия

Снимка: Unsplash

Антония Симова Автор: Антония Симова

Европейската комисия одобри грантовата схема за преодоляване на последиците от коронакризата за средните предприятия в България. Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, предоставени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Комисията е одобрила втория вариант на изготвения от администрацията проект. Според него общият бюджет на програмата се увеличава от 156 на 200 млн. лв., а максималният размер на финансирането бе увеличено с 50% до 150 хил. лв. Минималният размер остава 30 хил. лв.

Финансовата подкрепа ще бъде достъпна за компании, които работят във всички сектори, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор.

Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 средни компании.

Припомняме, че схемата бе лансирана в края на май, а с направените промени този месец се увеличава шанса повече компании да отговорят на критериите. Според новия вариант на документите проектите вече няма да се финансират по реда на постъпване, а ще се класират по определени критерии. Размерът на сумата, която компаниите ще получат, не може да бъде по-голяма от 3% от оборота на фирмата съгласно Годишната данъчна декларация за 2019 г., което бе съществена промяна спрямо първия вариант, тъй като в предишния вариант условието бе 1%.

Намален бе и прагът на оборота, който компаниите трябва да са имали за 2019 г. – от 3 на 1 млн. лв. Фирмите трябва да отчитат спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода февруари – месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Това означава, че съпоставката няма да се прави както обявеното по-рано спрямо средномесечния оборот за 2019 г., а на годишна база.

Възможните разходи са за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги, режийни разходи и разходи за персонал.

Това е втората грантова програма за бизнеса в България. Първата бе предназначена за микро и малките предприятия и към 18 юни по нея вече са одобрени 2626 фирми, които да получат средства между 3 и 10 хил. лв. На уебстраницата на ОПИК става ясно, че договори вече са сключени с първите 881 одобрени фирми, а реалното изплащане на средствата ще се състои в срок до 15 дни от сключването му.

Коментари: 0