ЕК отново обсъжда премахване на монетите от 1 и 2 евроцента

До края на следващата година Комисията ще реши дали законопроектът за отказ от двете монети е оправдан

ЕК отново обсъжда премахване на монетите от 1 и 2 евроцента

Снимка: Pixabay

Европейската комисия стартира оценка на въздействието върху използването на монетите от 1 и 2 цента. Процедурата включва открита консултация, която ще продължи 15 седмици, за да се ангажират широк кръг заинтересовани страни, включително други институции, съответните национални органи, потребители и гражданското общество.

България и еврото

Тази оценка се изисква от съответното законодателство на ЕС, което упълномощава Комисията периодично и внимателно да проучва използването на различни номинали евромонети спрямо критериите за цена и обществена приемливост, по-специално монетите от 1 и 2 цента.

Оценката на въздействието ще актуализира анализа на доклада за 2018 г. по въпроса. Въз основа на тази оценка и както е обявено в Работната програма на Комисията за 2020 г., Комисията ще реши в края на 2021 г. дали законодателното предложение за въвеждане на единни правила за закръгляване за плащания в брой в еврозоната и евентуално за прекратяване на използването на монети от 1 и 2 цента е оправдано. Като част от тази оценка Комисията ще проучи внимателно икономическите, екологичните и социалните въздействия от въвеждането на единни правила за закръгляване.

Според Федералната служба за обществена икономика тези монети се правят скъпо и често се натрупват в домовете на хората, без да се използват. Следователно мярката има за цел да намали броя на монетите от 1 и 2 цента в обращение в страната.

Някои държави вече изпреварват призива. Финландия например изисква крайната сума на покупките да бъде закръглена до най-близките пет цента при плащане в брой. Холандия прави това систематично. През 2014 г. Белгия прие закон за предписване на доброволно закръгляване, както и Ирландия година по-късно. Италия също така прие законодателство за налагане на закръгляване и спря да сече монети от един и два цента.

Идеята с премахването на двете монети се зароди през 2013 г. Дискусията беше подновена през ноември 2018 г. с нов доклад на Европейската комисия, който разкрива, че почти половината от всички емитирани евро монети са монети от един и два цента. През 2017 г. проучване на Европейската комисия показа, че голяма част от европейците (64%) са за премахването на двете монети.

Коментари: 0