ЕК: Реформите в България съответстват на амбицията за влизане в Еврозоната

Комисията подкрепя промените в управлението на държавните предприятия

ЕК: Реформите в България съответстват на амбицията за влизане в Еврозоната

Снимка: Министерство на финансите

1696 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) подкрепят промените в управлението на държавните предприятия в България, свързани с Програмата за подкрепа на структурните реформи на ЕС.

В резултат на този проект и неговите препоръки България постигна значителен напредък по отношение на корпоративното управление на държавните предприятия, включително чрез приемането на нов закон и създаването на Агенцията за публичните предприятия и контрол, твърди Европейската комисия.

Реформата ще направи българските държавни фирми по-прозрачни и независими, и съответства на амбицията на България за присъединяване към Еврозоната в бъдеще, допълват от институцията.

„Приемането на модерни обществени политики в областта на управлението на държавните предприятия ще помогне допълнително за интеграцията на страната в икономиката на ЕС“, заявява комисарят Елиза Ферейра, отговаряща за ресора „Сближаване и реформи".

„Извършената наскоро правна реформа в България е голяма стъпка към прилагането на препоръките на ОИСР относно собствеността и управлението на държавните предприятия. Основният приоритет сега е да се гарантира първо приемането на адекватни подзаконови нормативни актове, а след това и че новият набор от правила ще бъде приложен изцяло в сектора на държавните предприятия в България“, коментира Ханс Кристиансен, старши икономист в (ОИСР).

От страна на ОИСР бяха направени предложения за мерки, които страната ни да приложи в краткосрочен и дългосрочен план, за да подкрепи прилагането на законодателството в тази сфера. Те включват подобряване ефективността на Агенцията за публичните предприятия и контрол, пълноценен режим на мониторинг и оценка на резултатите на публичните предприятия, създаване на подходящи правила и процедури за конкурсния подбор и назначаването на органите на управление в публичните предприятия, всички публични предприятия, категоризирани като големи, да прилагат международните стандарти за финансово отчитане и спазване на същите стандарти за оповестяване като дружествата, регистрирани на борсата, поддържане на равнопоставени условия на конкуренция с частните дружества

До края на месец януари 2020 г. предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проект на правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, коментира заместник-министърът на финансите Маринела Петрова.

Коментари: 0