ЕК съветва България да ускори подкрепата на малките фирми и самонаетите лица

Комисията препоръчва на кабинета да укрепи здравната система и да насърчи придобиването на цифрови умения

ЕК съветва България да ускори подкрепата на малките фирми и самонаетите лица

Снимка: БТА

2147 ~ 2 мин. четене

Ускоряване и предоставяне на ефективна подкрепа на малки и средни предприятия и самостоятелно заети лица, като също така им се осигурява постоянен достъп до финансиране и гъвкави условия на плащане. Това е част от препоръките към България от Европейската комисия, публикувани в пролетния пакет от препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус. Освен това Комисията съветва страната ни да укрепи здравната си система, да насърчи придобиването на цифрови умения и да намали бюрокрацията в публичния сектор.

ЕК препоръчва правителството да вземе всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подкрепа на последвалото ѝ възстановяване. Като част от съветите на ЕК е и следване на фискалните политики на страната, насочени към постигане на разумни средносрочни фискални позиции и осигуряване на устойчивост на дълга, когато икономическите условия позволяват това. Припомняме, че именно в данъчната си политика кабинетът предвижда промени в момента с намаляването на ДДС за ресторантьори, кетъринг и книги, а след намеренията им редица браншове също поискаха диференцирана ставка на потребителския данък.

В същото време ЕК съветва страната да увеличава инвестициите си, като се фокусира върху зеления и цифров преход и по-специално върху чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, допринасяйки за прогресивна декарбонизация на икономиката, включително в регионите на въглища.

Комисията настоява страната да мобилизира адекватни финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано географско разпределение на здравните работници.

За справяне със ситуацията на пазара на труда ЕК съветва кабинетът да гарантира първо адекватна социална защита за всички и да засили активните си политики на пазара на труда. Важна стъпка по пътя е подобряване на условията за достъп до работа на разстояние и насърчаване на цифровите умения и равния достъп до образование. Комисията препоръчва да бъдат преодолени недостатъците в адекватността на схемата за минимален доход.

Като последна препоръка ЕК сочи нуждата от минимизиране на бюрокрацията у нас чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и засилване на цифровото управление, както и засилване на усилията за осигуряване на адекватна оценка на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари.

Коментари: 0