ЕК: ТЕЦ-овете в България трябва да инвестират в очистващи инсталации

Според Комисията големите инсталации имат достатъчно време да изпълнят по-високите екоизисквания

ЕК: ТЕЦ-овете в България трябва да инвестират в очистващи инсталации
1700 ~ 2 мин. четене
Предложените нови стандарти са постижими благодарение на общоизвестни технологии, широко разпространени още от 2010 г. насам. Така че постигането на занижени нива на вредните емисии няма да бъде разрушително за сектора България, ако тя желае да продължи да използва въглищни електроцентрали. Така говорителят на Европейската комисия по околната среда Енрико Бривио коментира опасенията на Българската минно-геоложка камара (БМГК), че бъдещето на българския въгледобив е застрашено заради новите зелени политики на ЕС.

През месец април се очаква държавите членки да приемат нови завишени стандарти, ограничаващи вредните газове на редица индустриални обекти, включително такива като българските ТЕЦ-ове на въглища. Тогава се очаква да бъдат приети промени в Референтния документ за най-добри налични техники (BREF) за големи горивни инсталации (LCP) и на Директивата за емисиите от промишлеността на Европейския съюз. Предложенията на ЕК съдържат пределни прагове за емисиите на серен диоксид, азотен оксид, живак и прахови частици.

„Очевидно е, че ще трябва да се плати определена цена, за да се инсталира очистващо оборудване. Вярно е, че ще се наложат инвестиции, но това не се отнася за всички замърсяващи централи. Овен това, даваме разумен срок на всички икономически субекти да се адаптират“, коментира Енрико Бривио пред кореспондент на БНР. Той е на мнение, че новите стандарти ще позволят на въглищните централи да продължат да оперират, като гарантират, че въздухът ще бъде по-чист. „Ползите са за цялото общество. Това ще намали разходите за здравеопазване и дори за пазара на труда“, добавя Бривио.

Данните на ЕК показват, че съществен дял от вредните газове в атмосферата се дължи на големите горивни инсталации в електроцентралите - 46% от всички емисии на серен диоксид, 18% от азотния оксид, 39% от живака и 4 % от праховите частици.

От друга страна ТЕЦ-овете са от ключово значение за енергийния микс на България, а евтината електроенергия - за икономиката като цяло.  ТЕЦ-овете на лигнитни въглища произвеждат над 25% от електроенергията в страната.
Подкрепи Economic.bg