Електромобилите в България вече ще са със зелени номера

Освен това вече ще е възможно регистрационните табели да се поставят извън пунктовете на КАТ

Електромобилите в България вече ще са със зелени номера

Снимка: Pixabay

Регистрационните табели на електромобилите в България вече ще са със зелен фон и черни букви и цифри, предвижда промяна в Наредба №I-45, която определя условията за регистриране, пускане и спиране от движение на превозните средства в България.

Промяната, която ще влезе в сила от 1 октомври догодина, гласи, че при регистрация на електрически превозни средства да се поставят табели, на които регистрационният номер е изписан с черни цифри на зелен светлоотразителен фон.

Белите табели, които в момента стоят на електрическите коли, ще останат валидни и след влизането в сила на наредбата. При промени в регистрацията ще могат да се подменят с новите. В мотивите към законодателната промяна, предложена за обществено обсъждане, се посочва, че в Норвегия, Австрия и Канада вече е въведена такава практика, а от миналата есен и в Англия са обявени намерения за това.

Законовите изменения също така предвиждат номерата на нови коли да може да се слагат и извън пунктовете на КАТ, ако даден собственик е заявил поне 5 превозни средства. Когато услугите са за автомобили, чийто регистрационен номер се различава от стандартните, ще се изискват поне 10 автомобила на един собственик за дистанционно монтиране на табелите.

Услугите няма да са позволени, ако е наложен запор или друго законово ограничение на превозното средство, както и в случаите, когато не е изяснена собствеността му или има несъответствие с нормативните изисквания.
Коментари: 0