Електронната индентификация е необходима за бизнеса

АИКБ подкрепя въвеждането на чипове в личните документи

Електронната индентификация е необходима за бизнеса

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разгледа обстойно приетия на 14 януари 2016 г. на първо гласуване Законопроект за електронната идентификация, № 502-01-81, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г. и изразява несъгласието си с отпадането на текстовете от законопроекта, свързани с въвеждането на електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти. 

Считаме, че мотивирането на този отказ с доводи като оскъпяване на цената на услугата е неотносимо, доколкото предимствата от подобна възможност са несравнимо по-значими. Новият вид лични документи могат да бъдат издавани не кампанийно (веднага), а постепенно, при изтичане на срока на валидност на настоящите карти на гражданите или при тяхно изрично заявление за това, се казва в позиция на работодателската организация.

Смятаме, че отпадането на гореспоменатите текстове бламира очакваното от бизнеса електронно управление. Електронният носител, инкорпориран в личната карта и съобразен с установения европейски стандарт, дава надеждна и приемлива гаранция за защита на данните на лицата, като при това им осигурява достъп до редица пестящи време и средства услуги, нещо, което безспорно е полезно както в личен план, така и за обществото като цяло. 

Освен всичко друго, електронната индентификация в личните документи е мощен инструмент против корупция и изборни измами, а гаранция за нейната безопасност и удобство е фактът, че е възприета в останалите държави в Европейския съюз, смятат от организацията.

Законът за електронната идентификация е приоритетен за АИКБ, предвид значимостта и потребността му за създаване на правна възможност за ползването на достъпни, сигурни и евтини публични онлайн услуги. Вярваме, че въвеждането на единна национална идентификация е шанс да бъдем сред водещите европейски страни, приели съвременно решение в полза на своите граждани и бизнес.

Коментари: 0