Европарламентът прие историческия бюджет на ЕС до 2027 г.

Одобрената дългосрочна фискална рамка за следващите седем години е размер на 1.074 трлн. евро

Европарламентът прие историческия бюджет на ЕС до 2027 г.

Снимка: European Parliament/Twitter

Пленумът на Европейския парламент даде зелена светлина на бюджета на общността в сряда за периода между 2021 и 2027 г., след като Унгария и Полша получиха гаранции за това как средствата ще бъдат обвързани с върховенство на закона.

„С днешното гласуване Европейският парламент прие историческия бюджет в исторически момент. Той поставя основите за ново начало: за по-зелена и справедлива Европа. Дошъл е моментът да покажем политическа и идеологическа смелост, за да осъществим тази радикална трансформация“, каза председателят на Европейския парламент Дейвид Сасоли.

Одобреният бюджет за следващите седем години е размер на 1.074 трилиона евро. Към него ще се добавят още 750 милиарда евро, които ще бъдат разпределени от Фонда за икономическо възстановяване на ЕС.

Седмица по-рано бюджетът беше съгласуван на срещата на върха на ЕС. Първоначално Унгария и Полша се противопоставиха на бюджетния план.

Нови собствени ресурси

Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи за погасяване на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски на база БНД от държавите членки. Поради това преговарящите от страна на ЕП изготвиха пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси, които да бъдат включени в бюджета на ЕС през следващите седем години.

Тази пътна карта е част от „Междуинституционалното споразумение“ (правно обвързващ текст). В допълнение към приноса, направен от 2021 г. нататък, въз основа на количеството нерециклирана пластмаса в дадена държава, пътната карта включва собствен ресурс от СТЕ (схемата за търговия с емисии) (от 2023 г. нататък, евентуално свързан с механизъм за корекция на въглеродните емисии). Тя включва също данък върху цифровите технологии (от 2023 г.) и собствен ресурс на база данък върху финансовите сделки, както и финансов принос, който корпоративният сектор трябва да направи, или нова обща основа за облагане с корпоративен данък (от 2026 г.).

ЕП ще следи как се изразходват средствата от „Next Generation EU”

Що се отнася до разходването на средства на „NextGenerationEU”, Парламентът осигури редовни срещи между трите институции за оценка на усвояването на средствата, предоставени въз основа на правното основание на член 122. Тези извънредни средства, предоставени извън редовния бюджет за възстановяване на икономиката, силно засегната от пандемията, ще бъдат изразходвани по прозрачен начин. Парламентът, заедно със Съвета, ще проверява всяко отклонение от предварително договорените планове.

Инструментът за възстановяване „Next Generation EU“ се основава на член от Договора за ЕС (член 122 от ДФЕС), който не предвижда никаква роля за Европейския парламент. Поради това преговарящите от страна на ЕП настояха и получиха нова процедура, установяваща „конструктивен диалог“ между Парламента и Съвета. След като Комисията оцени отражението върху бюджета на всеки предложен нов правен акт въз основа на член 122, ще започне диалогът между Парламента и Съвета.

Коментари: 0