ЕС дава зелена светлина на схемата за борба с безработицата

Чрез нея страните членки на Блока могат да си осигурят заеми в размер на до 100 млрд. евро

ЕС дава зелена светлина на схемата за борба с безработицата
800 ~ 2 мин. четене

Посланиците на страните членки на ЕС постигнаха политическо съгласие за схемата за краткосрочна заетост SURE, която да помогне на хората да запазят работата си по време на кризата. Чрез нея страните членки на Блока могат да си осигурят заеми в размер на до 100 млрд. евро при благоприятни условия.

Инструментът ще даде възможност на страните да искат финансова подкрепа от ЕС при внезапно и драстично нарастване на националните публични разходи, считано от 1 февруари. Заемите ще бъдат в помощ на националните схеми за краткосрочна заетост, включително за самонаети лица, както и за мерки за здравето, особено на работните места като отговор на кризата.

За да осигури на поискалите финансова подкрепа държави членки, Комисията ще набира средства на международните капиталови пазари от името на ЕС. Заемите по SURE ще бъдат подкрепени от бюджета на ЕС, а държавите членки следва да предоставят гаранции в зависимост от своя дял в брутния национален доход на ЕС. Общият размер на гаранциите ще бъде 25 млрд. евро.

Въпреки че всички държави членки ще могат да използват инструмента, SURE ще действа като особено важна защитна мрежа за работниците в страните с най-тежко засегната икономика. Формално финансовата помощ ще се предоставя с решение, прието от Съвета по предложение на Комисията.

SURE ще започне да действа, след като всички държави членки предоставят своите гаранции. След това инструментът ще функционира до 31 декември 2022 г. По предложение на Комисията Съветът може да реши да удължи срока на разполагаемост на инструмента, всеки път за допълнителен срок от 6 месеца, ако продължават да са налице тежките икономически смущения, причинени от пандемията от COVID-19.

Очаква се регламентът да бъде официално приет от Съвета чрез писмена процедура на 19 май.

Европейската комисия обяви идеята за схемата в началото на април. Ходът на институцията от Брюксел единствено дава време на страните членки да съберат необходимите за бюджетите им в момента пари.Подкрепи Economic.bg