На всеки 5 години ще се прави задължителен одит на пътищата

Първите оценки на цялостната пътна безопасност се очакват най-късно през 2024 г.

На всеки 5 години ще се прави задължителен одит на пътищата

Снимка: Pixabay

Държавите членки ще трябва да извършват оценка на безопасността на цялата си пътна мрежа най-малко веднъж на всеки пет години. Това предвиждат промени в Директивата за управление на безопасността на пътната инфраструктура, приети от Съвета на ЕС. Целта е да се знае моментното състояние на цялата пътна мрежа, а това от своя страна ще се използва и за оценка на риска от произшествия.

Предстои директивата да бъде публикувана в Официален вестник на ЕС. Тя ще влезе в сила 20 дни след обнародването ѝ. След това държавите членки ще разполагат с две години, за да приемат национални разпоредби, с които да я приложат на практика.

Националните органи ще използват констатациите от оценката за извършване на повече целенасочени инспекции за пътна безопасност или за предприемането на преки коригиращи действия, се казва още в съобщението на Съвета. Първите оценки на пътната безопасност трябва да бъдат завършени най-късно през 2024 г.

С преработването на директивата в обхвата на сега действащите правила ще бъдат включени автомагистралите и другите първокласни пътища извън трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Правилата ще обхванат и пътищата извън градските райони, които са построени с финансиране от Съюза.

Освен това, вече ще е изисква и при процедурите за управление на пътната безопасност систематично да се вземат под внимание пешеходците и велосипедистите.

Реформата е част от усилията на ЕС за изпълнение на стратегическите цели до 2020 г. да се намали наполовина броят на смъртните случаи по пътищата в сравнение с 2010 г., а до 2050 г. броят на загиналите да бъде сведен почти до нула.
Коментари: 0