ЕС даде срок на Airbnb да промени начина на работа

Платформата за отдаване на жилища има срок до август, за да въведе промените

ЕС даде срок на Airbnb да промени начина на работа

Снимка: Airbnb

1588 ~ 2 мин. четене

Европейският съюз дава на Airbnb срок до август 2018 г. да приведе общите си условия и начина на ценообразуване в съответствие с правилата на Съюза. Онлайн платформата за краткосрочно отдаване и наемане на жилища трябва да промени начина, по който представя информацията за цените, както и да посочва ясно дали офертата е частно лице или от фирми, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.

Промени трябва да бъдат направени още в началното търсене на уебсайта, за да се гарантира, че винаги когато се предлагат места за настаняване, на потребителя се представя крайната цена, в която са включени всички приложими задължителни такси, като например за обслужване и почистване, или ако не е възможно да се изчисли крайната цена предварително — ясно да информира потребителя, че може да се начислят допълнителни такси.

Понастоящем представянето на цените от страна на Airbnb, както и разграничението между домакините, които са частни лица, и професионалистите, не отговарят на изискванията на правото на ЕС, и по-специално на Директивата за нелоялните търговски практики.

„Популярността не може да бъде оправдание за неспазването на правилата на ЕС за защита на потребителите”, каза Вера Журова, член на Европейската комисия по въпросите на потребителите.  По думите ѝ потребителите трябва лесно да разберат какво и колко се очаква да платят за услугите и да имат справедливи правила, например при отмяна на настаняването от собственика.

Airbnb излезе на световната сцена преди десетилетие като убеди милиони хора да отворят домовете си за непознати, започвайки тенденция за приключенски туризъм, в търсене на уникални и евтини квартири.

„Взимаме сериозно този въпрос и се ангажираме да бъдем възможно най-прозрачни за нашата общност”, казаха от Airbnb в изявление. От платформата допълват, че потребителите им са уведомени за всички такси, включително такси за услуги и данъци, преди да потвърдят решението си за резервация, но ще работят заедно с европейските власти за да се изяснят повдигнатите въпроси.

Условията на Airbnb трябва да станат по-справедливи и по-разбираеми за потребителите, според властите на ЕС, които призоваха компанията да представи промените "бързо".

Airbnb трябва или да промени или да премахне нелегалните условия в условията на услугата, коментира комисията. До края на август ЕС очаква компанията да представи своите предложения в отговор на критиките, които след това ще бъдат преразгледани от Комисията и националните органи за защита на потребителите. Платформата може да бъде глобена, ако не спазва правилата на ЕС.

Подкрепи Economic.bg