ЕС поднови ангажимента си към демокрацията

ЕС поднови ангажимента си към демокрацията
Съветът на Европейския съюз прие на 14 октомври заключенията си относно демокрацията, които подчертават, че предизвикателствата пред нея са многобройни и трябва да се преодоляват спешно и всестранно, пише брюкселското издание New Europe.

Една от целите на външните действия на ЕС е да насърчава демокрацията, върховенството на закона, универсалността и неделимостта на правата на човека и основните свободи, както е посочено в член 21 от Договора.

Укрепването на демокрацията отвън е един от стратегическите интереси на Съюза, залегнал в глобалната стратегия на ЕС, поради приноса му към основните аспекти на общата външна политика и политика на сигурност - многостранност, развитие, мир и сигурност, миграция.

Съветът се съгласи да доразвие общ и практичен отговор на ЕС за насърчаване на положителните тенденции и за справяне с нови и общи предизвикателства пред демокрацията.

Коментари: 0