ЕС “погрешно” е изхарчил 6,25 млрд. евро от бюджет 2014

Причината са грешки в работата на местните власти

ЕС “погрешно” е изхарчил 6,25 млрд. евро от бюджет 2014

Степента на грешка в изразходването на бюджетните ресурси на ЕС през 2014 г. е в размер на 4,4% от 142-те милиарда евро, т.е. 6,25 милиарда евро. Това съобщи председателят на Европейската сметна палата Витор Калдейра, представяйки годишния доклад на одита на бюджета на ЕС.

"Приходната част в бюджета е спазила всички стандарти на ЕС, а бюджетът за разпределение на разходите е предмет на съществени грешки в изразходването на средствата в размер на 4,4%" - каза той. Нивото на "погрешните разходи" постепенно намалява през последните години. Така през 2012 г. той е бил 4,6%, а през 2013 г. - 4,5%.

Най-много грешки има в разпределението на бюджетните средства в Програмата за икономическо, социално и териториално сплотяване в ЕС, която осигурява пари за развитието на най-изостаналите региони на европейските държави. Степента на грешка тук достига 5,7%. На второ място е Политиката на конкурентоспособността за растеж и заетост, която осигурява финансова подкрепа за социално значими и икономически перспективни проекти. Нивото на грешка при нея е от 5.6%.

Калдейра отбеляза, че страните от ЕС често нямат време да осигуряват навременно изпълнение на наличното финансиране от бюджета на ЕС, което се дължи на недостатъчната подготовка на целевите проекти или грешки в работата на местните власти.

Според експерти, при плащанията от ЕС в размер на 133,6 млрд. евро са извършени различни нарушения. "Осъществяването на плащанията за 2014 г. са били засегнати от грешки. Така че ние даваме отрицателна оценка по отношение на тяхната законосъобразност и съответствие", казват авторите на доклада.

Коментари: 0