ЕС въвежда единни лични документи с повече защити

Всеки документ вече ще съдържа поне два пръстови отпечатъка на притежателя

ЕС въвежда единни лични документи с повече защити
Съветът на ЕС е приел днес нови правила срещу злоупотребата с документи за самоличност. Въвежда се по-голямата сигурност на личните карти на гражданите на ЕС и на документите за пребиваване, издавани на чужденци. 

Правилата предвиждат минимални стандарти за съдържащите се в документите данни и за защитата на документите от подправяне. 

Личните карти в ЕС занапред ще имат единен формат (ID-1, кредитна карта) и машините ще могат да разчитат вписаните в тях данни. 

Документите ще съдържат портретно изображение на притежателя и два от пръстовите му отпечатъци в цифров вид на безконтактен чип. 

Документите ще важат поне пет и най-много 10 години. За хора над 70-годишна възраст ще може да се издават и лични карти с по-дълъг срок на действие, а за малолетните граждани - за срок, по-кратък от пет години.

Издадените лични карти, които не отговарят на новите изисквания, ще станат невалидни 10 години след датата на прилагане на новите правила или при изтичането на срока им на валидност. 

Личните карти, издадени на граждани на възраст над 70 години, остават валидни, ако отговарят на променените правила. 
Коментари: 0