ЕС включи 15 офшорни зони в „черния“ списък

Три юрисдикции, които са били извадени от забранителния лист миналата година, сега пак са върнати в него

ЕС включи 15 офшорни зони в „черния“ списък

Пиер Московиси, комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз

Министрите на финансите на държавите от ЕС актуализираха „черния“ списък, оставяйки в него 15 юрисдикции, които са отказали съдействие за данъчни цели. Решението е взето след приключването на водения от Комисията процес на активен диалог и анализ. Разпоредбите в законодателството на ЕС забраняват средства на ЕС да се насочват към или да преминават през субекти в държави от „черния“ данъчен списък.

Пет от юрисдикциите в актуализирания списък са там още от създаването му през 2017 г. и според Европейската комисия те не са предприели никакви ангажименти за действия по препоръките на Комисията. Това са Американска Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американските Вирджински острови.

Други три, които бяха извадени от „черния“ списък и прехвърлени в „сивия“ след поети ангажименти, сега отново са върнати в забранителния поради неизпълнението на тези ангажименти. Това са Барбадос, Обединените арабски емирства и Маршаловите острови. Поради същата причина други седем държави днес бяха прехвърлени от сивия списък в черния — Аруба, Белиз, Бермудските острови, Фиджи, Оман, Вануату и Доминика. През 2019 г. мониторингът (сивият списък) ще продължи по отношение на други 34 държави. По отношение на 25 държави, включени в първоначалния процес на скрининг, мониторингът се прекратява след промените, извършени от тях.

През миналата година Комисията направи оценка на 92 държави съгласно три критерия - прозрачност в сферата на данъчното облагане, добро управление и реална стопанска дейност, и един показател — наличие на нулева ставка при корпоративния данък. Днешната актуализация на списъка показва, че с помощта на този ясен, прозрачен и надежден процес е постигната истинска промяна — 60 държави предприеха действия по въпросите, посочени от Комисията като предизвикващи загриженост, като бяха премахнати над 100 вредни данъчни режима. Списъкът оказа положително влияние и върху международно приетите стандарти за добро управление в данъчната област, се казва в съобщението на ЕК.

„Списъкът на ЕС на данъчните убежища е истински европейски успех. Той оказа огромно влияние по отношение на данъчната прозрачност и справедливост по цял свят“, заяви Пиер Московиси, комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. Според него благодарение на създаването на списъка десетки страни са премахнали вредните си данъчни режими и са възприели международните стандарти за прозрачност и справедливо данъчно облагане.

Списъкът беше предложен като инструмент от Комисията и утвърден от държавите членки за първи път през декември 2017 г. Той е общо средство, ориентирано към риска от данъчни злоупотреби и нелоялна данъчна конкуренция в цял свят. В момента писмата, с които държавите поемат ангажименти, се публикуват онлайн.

Скринингът ще бъде усъвършенстван, като към него ще бъдат добавени повече задължителни критерии за прозрачност. В следващия скрининг ще бъдат включени и три държави от групата на Г-20 — Русия, Мексико и Аржентина.

Що се отнася до последствията от включването в „черния“ списък, държавите членки вече се споразумяха за набор от контрамерки, които могат да прилагат по отношение на включените в списъка държави, включително засилено наблюдение и ревизии, данъци при източника, специални изисквания към документацията и разпоредби за борба със злоупотребите. И през 2019 г. Комисията ще продължи да подкрепя усилията на държавите членки да бъде разработен по-координиран подход по отношение на санкциите към включените в списъка на ЕС държави.

Следващи стъпки
  • Списъкът на ЕС е динамичен процес, който ще продължи и през следващите години. Всички юрисдикции от списъка на ЕС ще получат писмо, с което ще се разясни решението и ще се посочат мерки, които могат да се предприемат за изваждането им от списъка;
  • Комисията и държавите членки (в групата „Кодекс за поведение“) ще продължат да следят юрисдикциите, които трябва да изпълнят ангажиментите си по списъка до края на 2019/2020 г., както и да правят оценка дали други страни следва да бъдат включени в списъка на ЕС;
  • Комисията ще продължи открития диалог и взаимодействието със засегнатите юрисдикции, предоставянето на техническа подкрепа и разяснения, винаги когато това е необходимо, и обсъждането на данъчни въпроси от взаимен интерес.
Коментари: 0