ЕЦБ остави основните лихви без промяна

Промяна може да има едва след една година, в зависимост от икономическите параметри

ЕЦБ остави основните лихви без промяна
464 ~ 1 мин. четене
Европейската централна банка (ЕЦБ) запази нивото на основаните лихви без промяна. Така ЕЦБ ще продължи да отпуска краткосрочни заеми на банките в Еврозоната при 0% лихва. Лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите се запазва на 0.25%, а по овърнайт кредитите остава отрицателна (-0.4%).

Решението не е изненадващо, тъй като още през юни Бордът на ЕЦБ обяви, че планира да запази основните лихви на тези ниски нива поне до лятото на 2019 г. Този сценарий ще се следва, а промяна може да има, само ако настъпят съществени промени в икономическата ситуация.

Същ така Управителният съвет обяви в свое становище, че ще продължи програма за количествени улеснения. Между септември и декември 2018 г., при условие, че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания за инфлацията, месечният темп на нетните покупки на активи ще бъде намален на 15 млрд. евро (от сегашните 30 млрд. евро), след което ще приключат.

Също така ЕЦБ ще рефинансира падежиращите облигации „толкова дълго, колкото е необходимо“. Досега по програма са изкупени държавни и корпоративни ценни книжа за 2.5 трлн. евро, а голяма част от тях падежират тази година. Целта е да се поддържат „благоприятни условия на ликвидност“ и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Пазарите са в очакване на посланията от управителя на ЕЦБ Марио Драги. Сред най-интересните теми, по които се очакват новини, са реинвестирането на паричните средства от настоящата програма за изкупуване на облигации и актуалните очаквания за инфлацията.
Подкрепи Economic.bg