\"Евроинс Иншурънс Груп\" увеличи капитала си с над 80 млн. евро

Компанията финализира сделката за придобиването на \"ХДИ България\"

\
Една от водещите застрахователни групи в Централна и Югозточна Европа - "Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ), реализира успешно плановете си за увеличение на капитала. В съответствие с решението на общото събрание на акционерите на ЕИГ на 19 ноември за повишаване на капитала със 100 млн. евро, на 29 декември мажоритарният собственик на компанията - "Еврохолд България", записа своя дял от увеличението, равняващ се на 82,14 млн. евро от новите акции. 

Останалите 17.88 млн. евро от емисията трябва да бъдат записани от другия акционер - люксембургската компания "Базилдон Холдинг", част от водещата компания за дялови инвестиции в Югоизточна Европа Global Finance. При условие, че "Базилдон Холдинг" не внесе вноската си в срок, "Еврохолд България" ще запише и останалите акции до пълния размер на гласуваното увеличение. 

"Средствата от увеличението на капитала на "Евроинс Иншурънс Груп" ще бъдат използвани за подкрепа на дъщерните застрахователни компании, както и за финансиране на експанзията на холдинга", обясни изпълнителният директор на дружеството Кирил Бошов. 

"В тази връзка, също на 29 декември, застрахователният холдинг преведе средства за увеличение на капитала на подразделението си в Румъния, с което изпълни решението на общото събрание на акционерите на дружеството от 8 октомври", уточни Бошов. 

"Евроинс Иншурънс Груп" следва успешно стратегията си за разширяване на пазарното си присъствие в Югоизточна Европа чрез придобивания. На 28 декември застрахователният холдинг финализира сделката за "ХДИ България", в резултат на което придоби от германската "Таланкс Интернешънъл" 94% от акциите на българското дружество. 

Към октомври пазарният дял на "Евроинс" и "ХДИ Застраховане" в общото застраховане в България е 8.7%, а комбинираните им активи достигат близо 150 млн. лв."Евроинс Иншурънс Груп" регистрира 43% ръст на годишна база на премийния си приход през ноември до 18.1 млн. евро. За първите единадесет месеца на 2015 г. приходите на компанията се увеличиха с близо 50% спрямо същия период на предходната година до 206.6 млн. евро.  
Коментари: 0