Европарите са помогнали на 6900 младежи да намерят работа през 2017 г.

Това каза социалният министър Бисер Петков

Европарите са помогнали на 6900 младежи да намерят работа през 2017 г.

Близо 31 300 младежи на възраст до 29 години са започнали работа на първичния пазар на труда чрез посредничеството на Агенцията по заетостта в периода януари-септември 2017 г. За цялата 2016 г. техният брой е 40 269. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференция на тема „Образование, трудов пазар и бизнес“ в Русе. Организатори на форума са Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Агенцията по заетостта.

В изказването си Петков подчерта, че постигането на баланс между търсенето и предлагането на работна сила в днешния глобализиран и високотехнологичен свят е трудна задача, за чието решаване са необходими съвместни усилия от образованието, бизнеса и институциите на пазара на труда. "В условията на ниска безработица и едва около 4 000 безработни млади висшисти е особено важно всеки дипломиран специалист да бъде насочен бързо към подходящо работно място. За изпълнението на тази цел политиката по заетостта прилага разнообразни инструменти – индивидуализирани услуги, платени стажове, обучения по ключови компетентности", каза министър Петков.

Социалният министър посочи, че България изпълнява успешно ангажимента си по европейската Гаранция за младежта, която осигурява на младите хора разнообразни възможности за обучение, заетост, получаване на първи опит, трудови навици и социална интеграция. Ежегодно в Националния план за действие по заетостта се заделят средства за обучение и субсидирана заетост на безработни младежи. "Успешно се прилага програма „Старт на кариерата“ за работа в държавната, областната и общинската администрация", каза Петков.

Министърът на труда добави, че хиляди млади хора могат да започнат стажове или работа по схеми „Младежка заетост“, „Обучение и заетост на младите хора“, „Готови за работа“, по които възнагражденията им се субсидират по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Данните показват, че през първите девет месеца на 2017 г. 6896 младежи са започнали работа с европейско финансиране. За цялата минала година техният брой е 19 064.

Петков добави, че Министерството на труда и социалната политика е разработило прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2030 г., които подпомагат системата на образованието при определяне на приема на ученици и студенти, както и другите институции при разработване на секторни политики.

Коментари: 0