Европейска професионална карта в България ще се издава онлайн

Целта е да бъдат преодолени затрудненията при процедурите за признаване на квалификации

Европейска професионална карта в България ще се издава онлайн
6458 ~ 1 мин. четене

Европейска професионална карта (European Professional Card, EPC) ще бъде издавана по електронен път и в България, както в другите европейски страни. Това предвижда наредба, приета от Министерския съвет.

Картата представлява електронно удостоверение за доказване на призната професионална квалификация за други страни от ЕС. Тя дава гаранции, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава-членка.

Професиите, които отговарят на условията за издаване на европейска професионална карта са: медицински сестри с общ профил, фармацевти (с базово образование), физиотерапевти, планински водачи и агенти по недвижими имоти.

Целта е да бъдат преодолени затрудненията при процедурите за признаване на професионални квалификации, включително и от административен характер. Ще се редуцират разходите по процедурата, както и времето, необходимо за обработка на заявленията.

Условията и реда за издаване на европейската професионална карта ще бъдат определени в наредбата. Тя ще определя правилата за подаване на заявления, необходимите документи за издаването на професионалните карти, за получаването им от компетентните органи, както и таксите, които се заплащат за обработване на заявленията.

С нормативния документ се цели да се осигури непрекъснат работен процес в Информационната система за вътрешния пазар и своевременно обработване на заявленията. Национален координатор по взаимното признаване на професионалните квалификации е Министерството на образованието и науката.

Засега останалите специалисти ще трябва да следват стандартните процедури за признаване на професионални квалификации. В бъдеще процедурата за EPC може да обхване и други професии.

Подкрепи Economic.bg