Евросредства за саниране и за 28 малки общини

Те ще разполагат с 207 млн. лева за проекти

Евросредства за саниране и за 28 малки общини

Снимка: МРРБ

28 малки общини ще могат да кандидатстват с европейски проекти за саниране на сгради по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Процедурата за предоставяне на финансова помощ по тази приоритетна ос беше обявена на 31 август, а днес заместник-министър Деница Николова представи Насоките за кандидатстване, съобщават от МРРБ.

От финансирането ще могат да се възползват общините Попово, Козлодуй, Нови пазар, Генерал Тошево, Самоков, Севлиево, Мездра, Нова Загора, Троян, Пещера, Червен бряг, Свиленград, Провадия, Поморие, Ботевград, Карнобат, Сандански, Разлог, Берковица, Тутракан, Елхово, Златоград, Девин, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново, Никопол, Белоградчик.

Общият ресурс, с който 28-те общини ще разполагат за саниране на жилищни и обществени сгради, възлиза на близо 207 млн. лв., или 7% от бюджета на оперативната програма за този програмен период. 

„За всяка община има определен бюджет. Ресурсът във всяка от тях може да бъде разпределен до 50% за жилищни и също толкова – за обществени сгради“, обяви Деница Николова. „По отношение на допустимите дейности даваме възможност за конструктивно възстановяване и укрепване. Ремонт на части от сградата, покриви, асансьори, стълбища и др. могат също да бъдат обновени, ако се гарантира последващ ефект от 60% енергийни спестявания“, обясни Николова. 

В следствие на въведените мерки, санираните сгради трябва да постигат минимум енергиен клас „С“. Всички СМР трябва да са предписани в техническото обследване на сградата.

Допустимите за саниране по тази процедура жилищни сгради включват масивни многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 1999 година, както и многофамилни панелни сгради с не повече от 35 апартамента. 

Еднофамилни сгради също могат да кандидатстват, ако собствениците са социално слаби, получават социални помощи за отопление и в тях не се извършва стопанска дейност, а се ползват само за жилищни цели. 

Сградите на държавната или общинската администрация ще могат да кандидатстват при условие да се ползват по предназначение от съответните органи. При интервенциите в публични общински сгради от културната инфраструктура помощ ще се отпуска при условие културните институции да са с местен характер.

„Има облекчение на режима на кандидатстване, чрез възможността за електронно подаване на проектите“, съобщи зам.-министърът. Тя обясни, че, с цел максимално да се намали бюрократичната тежест върху общините, формулярът за кандидатстване и приложенията към него се подават електронно чрез ИСУН 2020 на адрес www.eumis2020.government.bg. 

Деница Николова обяви, че крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 май 2016 г., като до 15 март 2016 г. всеки бенефициент трябва да е подал проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.  

„Не ви притискаме със срокове, но  за сметка на това очакваме от Вас да получим качествени проекти в тяхната пълнота“, обърна се зам.-министър Николова към представителите на общините. Тя съобщи, че в допълнение,  се отпуска ресурс от над 1 млн. лв. като техническа помощ за повишаване на административния капацитет в общините  за екипите отговорни за изпълнението на проектите.

Разяснения по Насоките за кандидатстване могат да се подават текущо, като отговори по тях се публикуват на сайта на ОПРР и ИСУН 2020 в срок до 7 работни дни.
Коментари: 0