Facebook създаде малка станция за безжичен интернет

Компанията с напредък по проекта за повсеместен и евтин интернет

Facebook създаде малка станция за безжичен интернет

Снимка: Venturebeat

Facebook има сериозен напредък по проекта за повсеместен и евтин интернет. Компанията започна да изпълнява проекта OpenCellular – отворена платформа за безжични връзки, която позволява на жителите на отдалечени райони да получат достъп до мрежата.

OpenCellular представлява базова станция, която е във вид на малка кутия, с размери колкото на кутия за обувки. Тя може да се постави на стената на къщата, на осветителен стълб, както и на всяка друга вертикална повърхност. Вътре в кутията са поместени електронни схеми, предавател и антена за усилване на сигнала.

Според официалното съобщение, Facebook OpenCellular може да предава данни по въздуха на разстояние до 10 км, без да използва допълнителни ретранслатори.

Оборудването може да работи във всички разпространени клетъчни мрежи – 2G, 3G и 4G – и поддържа Wi-Fi 802.11ac в два диапазона. Това означава, че една такава кутия е способна да осигури достъп до интернет на 1500 души едновременно, като скоростта на връзката се поделя поравно между тях, без приоритети.

Коментари: 0