Фалит грози 42% от българските стартъпи в момента

Делът на застрашените скача до 75% в случай, че сегашната ситуация остане непроменена за 6 месеца

Фалит грози 42% от българските стартъпи в момента

Снимка: Unsplash

1824 ~ 2 мин. четене
42% от стартиращите компании в България казват, че са изложени на среден до висок риск от фалит в рамките на следващите три месеца. А ако икономическият пейзаж остане непроменен за период от шест месеца, делът на застрашените скача на 75%. Това става ясно от доклад на Българската стартъп асоциация BESCO, който организацията изготви, за да илюстрира как Covid-19 кризата се отразява на родната предприемаческа екосистема. 
 
От BESCO изразяват притеснение, че настоящата криза може да постави началото на изчезването на цял икономически сегмент, който насърчава иновациите, засилва износа на стоки и услуги с по-висока добавена стойност, привличането на капиталови инвестиции и преки чуждестранни инвестиции, привличането на квалифицирана работна сила и подпомагането на положителните демографски тенденции и национален имидж.
 
Картината е мрачна и наред с дебнещите фалити, на преден план изпъкват още рисковете от съкращения на персонал, спадът на приходите и загубата на клиентите. А както Economic.bg вече писа, едно от основните усложнения пред стартъпите е тяхната специфична природа. 
 
От сегашния доклад на BESCO става ясно, че половината от стартъпите са успели да се развият достатъчно, за да имат вече утвърдени пазари, продажби и растеж. 31% имат валидиран бизнес модел и ранни продажби, а 19% се намират в онази важна научноизследователска фаза. 
 

 
Анализ на BESCO очертава ключови изводи за затрудненията на сектора:
 
66% от компаниите прогнозират спад на приходите над 40% спрямо предходните месеци, а 63% от компаниите планират принудителни съкращения. 

 
65% от компаниите посочват като съществен проблем загубата на местни клиенти, а 54% - загубата на международни такива. В следствие на това липсата на ликвидност е проблем, който притеснява или вече дава отражение в 53% от компаниите в стартъп екосистемата.
BESCO предлагат и конкретни мерки за минимизирането на щетите. Сред тях са: Достъп на стартъпи до обществени поръчки; Функционален Фонд на фондове. Увеличаване на капиталови инвестиции чрез рисков и дългов капитал; Гласуване на законопроект за Договорно акционерно дружество.
 
Подкрепи Economic.bg