Филиал на Русенския университет ще бъде открит във Видин

В дунавския град ще се обучават 600 студенти, основно инженерни специалности

Филиал на Русенския университет ще бъде открит във Видин
1440 ~ 2 мин. четене

Министерският съвет прие във Видин да бъде открит филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Предложението е на ръководството на висшето училище и има положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Приемът ще бъде в рамките на институционалния капацитет на Русенския университет.

В новооткрития филиал ще се обучават в редовно и задочна форма студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по…“, „Информатика и компютърни науки“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“.

Филиалът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се открива в регион с демографски и икономически проблеми, с подчертана липса на специалисти за индустрията, енергетиката, транспортната инфраструктура и аграрния сектор. Подготовката на висококвалифицирани специалисти с висше образование във Видин ще помогне за по-устойчивото развитие на региона и страната.

Отчита се и фактът, че Видин и регионът са със застаряващо население и липса на специалисти за развиващата се индустрия, енергетика, транспортна инфраструктура и аграрен сектор, посочва в мотивите към предложението си служебният министър Николай Денков. Решението за създаването на филиал е взето от Акредитационния съвет през декември месец 2016 г.

Предложеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на филиала във Видин е 600 студенти в рамките на утвърдения образователен капацитет от институционалната акредитация на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Община Видин предоставя безвъзмездно на учебното заведение необходимата материална база: имот публична държавна собственост и 6 недвижими имота държавна собственост. Филиалът ще разполага с лекционни и семинарни зали, компютърни зали със свободен достъп, библиотека, физкултурен салон, спортна площадка и административни помещения.

Подкрепи Economic.bg