България има сериозни критики към предложенията на „Газпром“ по делото с ЕК

Според българската страна ангажиментите трябва да създадат модел на равнопоставено договаряне с руския гигант

България има сериозни критики към предложенията на „Газпром“ по делото с ЕК
840 ~ 3 мин. четене

Правителството подкрепи държавните енергийни компании в искането им "Газпром" да промени част от поетите ангажименти по делото с Европейската комисия. "Булгаргаз", "Булгартрансгаз" и Българският енергиен холдинг (БЕХ) не са съгласни с оставащата неравнопоставеност между газовите дружества от Централна и Източна Европа при договарянето с руския монополист, липсата на обективен контролен механизъм, пазарно ценообразуване и планираната промяна на точката на доставка.

В мотивите към решението на Министерски съвет е записано, че България ще приеме предложението за приключване на антимонополното разследваме на ЕК срещу „Газпром“, започнало през 2011 г., само ако одобрените от ЕК ангажименти предлагат бързо и трайно решение на опасенията от злоупотреба с господстващо положение на руското дружество. Крайният срок за изпращането на българското становище до Еврокомисията е 4 май 2017 г.

Според българската страна ангажиментите трябва да създадат модел на равнопоставено договаряне с руския гигант и обективен контролен механизъм, който да гарантира спазване на пазарните принципи. В предложения вид ангажиментите са стъпка в тази посока, но имат нужда от съществено изменение, смятат от държавните дружества.

Според становището към момента ангажиментите на „Газпром” не предлагат достатъчно гаранции за изпълнение на клаузите за пазарно ценообразуване. Не са предвидени функции на контролиращия управител в тази връзка, а механизмът за уреждане на спорове е оставен непроменен.

Неприемливо е, че сега ангажиментите изглежда предвиждат неравнопоставеност между газовите дружества от Централна и Източна Европа, които ще имат право да променят точката си на доставка с такава на българската граница, докато „Булгаргаз“ и всеки друг български търговец, който купува газ от „Газпром“, няма да има възможност да доставя газ в точки на доставка на тези държави. Непропорционално изглежда и поставянето на ангажиментите на „Газпром“ в зависимост от това дали „Булгартрансгаз“ ще поеме отговорност за качеството на природния газ вместо „Газпром“.

България има нужда от допълнителна информация относно предвидената в ангажиментите възможност „Газпром” да промени точката на доставка "Негру Вода" с друга точка на доставка на границата на България.

Настояваме Ангажиментите да бъдат преработени в тази част, като изключат дори съмнение, че промени на маршрутите за доставка и транзит на природен газ са приети или мълчаливо подкрепени от ЕК в противоречие с действащите договори. С оглед сигурността на доставките, за България е важно промени на точките на доставка да бъдат обсъждани само след внимателен анализ дали количествата природен газ за страната и съседните държави са гарантирани, по какъв маршрут и срещу какви транзитни такси. Осигуряването на директни доставки през Черно море до България и оттам до държавите от Югоизточна Европа би допринесло за политическата и икономическата стабилност в региона.

От гледна точка на газовите пазари, директни доставки до България биха имали предимството, че ще поставят в условия на конкуренция както източниците на природен газ (Русия и очакваните доставки от Каспийския регион), така и маршрутите за транзит до Европа.

Поради множеството неясноти в предложението на „Газпром“, заинтересованите български дружества „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД са в контакт с ЕК за получаване на допълнителна информация.

Очакваме в рамките на пазарния тест на ангажиментите, провеждан от ЕК, поставените въпроси да бъдат изяснени и в партньорски дух да бъде намерено решение на идентифицираните рискове, съобщават от Министерски съвет. 

Коментари: 0