Филип Морис е първата компания с глобален сертификат за равностойно заплащане

Фондация \"EQUAL-SALARY\" прави статистически анализ и качествен одит на компаниите

Филип Морис е първата компания с глобален сертификат за равностойно заплащане
Автор: Божидара Иванова

Филип Морис Интернешънъл Инк. (ФМИ) стана първата международна компания, получила сертификат "EQUAL-SALARY" за равностойно заплащане на мъжете и жените на ръководни позиции за всички свои офиси в целия свят. 

Швейцарската неправителствена организация „EQUAL-SALARY“ анализира всички възнаграждения на персонала по света, както и одити във филиалите на компанията, проведени от ПрайсуотърхаусКупърс (PWC). Одиторите провеждат разговори с ръководството на компанията и с групи служители, извършват преглед на политиките и практиките, свързани с човешки ресурси и формулират препоръки за коригиращи мерки в случай на необходимост.

Процедурата е проведена в рамките на 18 месеца в офисите на компанията по света и потвърди политиките на компанията за равнопоставеност между половете в глобален мащаб.

"Полученият от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) сертификат е важна стъпка за постигане на равностойно заплащане на мъжете и жените по света", заяви Вероник Гой Винхойс, учредител и главен изпълнителен директор на фондация „EQUAL-SALARY“.

Компанията, насочена към изграждане на бъдеще без дим, предлага продуктите си на 44 пазара по света, а по данни на Филип Морис към края на 2018 г. близо 6.6 милиона пълнолетни пушачи в света вече са спрели да пушат и са преминали към системата за нагряване на тютюн на ФМИ.

„Трябва да отбележим подобаващо този момент и да продължим да създаваме приобщаваща организация с балансирано представителство на мъжете и жените на ръководни позиции в процеса на нашата трансформация към изграждане на бъдеще без дим“, заяви Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл по повод на полученото отличие. 


Текстът е подготвен със съдействието на Филип Морис Интернешънъл Инк.

Коментари: 0