Фирмите на хора с увреждания ще получат до 10 хил. лв. подпомагане

Важно е в края на миналата година кандидатите да не са имали финансови затруднения

Фирмите на хора с увреждания ще получат до 10 хил. лв. подпомагане

Снимка: Pixabay

Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания ще могат да получат от 3 до 10 хил. лв. помощ от държавата. Това обяви днес Министерството на труда и социалната политика. Парите ще се отпуснат по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19“ по Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане, като се предвижда размерът на финансовата помощ за осигуряване  на оперативен капитал за предприятията и запазването на стабилността на работните места да бъде 173 млн. лв.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия и да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са регистрирани преди 1 януари 2019 г. и през последните две години да са осъществявали стопанска дейност.

Друго условие е към 31 декември 2019 г. даденото предприятие кандидат да не е имало финансови затруднения. За да получи подкрепа фирмата трябва да е регистрирала спад от поне 20% в оборота си за месеца преди подаването на заявлението за подпомагане.

В процедурата ще могат да участват само предприятия, които не могат да кандидатстват за финансиране по други европейски програми. Помощта може да се използва за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на пандемията.

Подаването на документи по процедурата, както и оценката, ще се извършва изцяло онлайн чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на документите е 16:30 ч на 30.05.2020 г.

Коментари: 0