Фирмите за бързи кредити с нови такси

Те се начисляват за експресно одобрение или за заем без поръчител

Фирмите за бързи кредити с нови такси
Нови такси натоварват хората, решили да потърсят заем от т.нар. фирми за бързи кредити. Някои от дружествата начисляват суми между 100 и 150 лева, а дори до 300 лева, за експресно одобрение, за домашно посещение на техен кредитен специалист или за отпускане на заем без поръчител, съобщава Дартс нюз.

През миналата година депутатите гласуваха промени в Закона за потребителския кредит, като в обхвата му попаднаха и заемите до 400 лева, които преди не бяха регулирани и достигаха огромни лихвени нива. С друга промяна депутатите се опитаха да ограничат огромните лихви, които клиентите плащат по тези заеми, като ги фиксираха до петкратния размер на законната лихва по просрочени задължения. Тя се определя от основния лихвен процент на БНБ, плюс надбавка от 10 процента. За януари 2015 г. ОЛП е 0,01%, което означава, че максималният размер на лихвата по бързите заеми не може да е над 50,01%.

Промените в закона влязоха в сила от 7 юли 2014 г. Те постановиха също да се отмени събирането на такси и комисиони за усвояване и управление на кредита. 

Компаниите обаче са открили начини да компенсират загубата на средства от едни такси с въвеждането на нови такива, които не попадат изрично под ударите на закона.

Въпреки високите такси, достъпът до бързите заеми остава значително по-лесен за хората, отколкото банковото кредитиране, обясняват специалисти. Причината е както в по-занижените изисквания на компаниите към кредитната история на клиентите, така и в по-облекчените им процедури. Затова и търсенето на заемите не намалява значително след приемането на законовите ограничения, а ефектът от тях засега не води до плащането на непосилни суми от хората заради изобретателността на фирмите и въвеждането на нови такси.
Коментари: 0