Фонд ФЛАГ ще финансира 8 общини с 18 млн. лв.

Одобрените кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по оперативните програми

Фонд ФЛАГ ще финансира 8 общини с 18 млн. лв.
„Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД (Фонд ФЛАГ) одобри кредити на обща стойност 17.9 млн. лв., които ще бъдат отпуснати на 8 общини. Средствата са предвидени за финансиране на проекти по европейските програми.

Кредити ще получат общините Малко Търново, Поморие, Димитровград, Казанлък, Бургас, Лясковец, Рила и Струмяни.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по  Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Македония 2014 – 2020 г. и Националния доверителен екофонд.

Най-много заемни средства от Фонд ФЛАГ ще получи Бургас – около 11 млн. лв. Средствата ще дофинансират инфраструктурни и социални проекти на обща стойност 103 млн. лв.
Коментари: 0