Фонд „Земеделие“ пусна Системата за електронни услуги

Първата публикувана информация е за кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”

Фонд „Земеделие“ пусна Системата за електронни услуги
Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ вече функционира. Чрез нея земеделските стопани могат да проследят данните от извършените проверки на външни институции, както и други данни, свързани с условията и контрола върху изплащането на субсидиите.

Първата публикувана информация в системата е за кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020. Бенефициентите могат да проверят състоянието на парцелите, пчелините и животните, както и данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и Дирекциите на Националните паркове за Кампания 2018.

Данните са налични в Системата за електронни услуги на Фонд „Земеделие“, която е достъпна след регистрация на индивидуален потребител. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител чрез линка под полето за „Идентификация на потребител“.

След подаване на заявката следва да се яви в Областна дирекция на Фонд „Земеделие“, за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

При установяване на разминавания в данните, кандидатите могат да се обръщат към контролиращото лице, с което имат сключен договор, към дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша или към ИАСРЖ.
Коментари: 0