Франция прекратява добива на петрол и природен газ

Повече да не се издават разрешителни за експлоатиране на залежи

Франция прекратява добива на петрол и природен газ

Френският парламент окончателно прие закон за прекратяване на добива на петрол и природен газ във Франция от 2040 г., предаде AFP.

За да конкретизира обещанието на президента Еманюел Макрон „да извади Франция от изкопаемите горива“ (петрол, газ, въглища), законът предвижда повече да не се издават разрешителни за експлоатиране на петрол и газ, а съществуващите концесии за добив няма да се подновят след 2040 г.

"Пише се краят на изкопаемите горива, а парламентът пише първата му страница", изрази задоволство министърът на екологичния преход Никола Юло след гласуването. Той добави, че текстът трябва да бъде придружен от заложени цели за намаляване на потреблението на изкопаеми горива.

Недоволство у неправителствените организации предизвика приемането на две изключения в закона. Първо, производството ще може да продължи и след 2040 г., ако компанията, притежаваща разрешително, не е покрила разходите си по предварителни проучвания. Второ, ще може да продължи добивът на сяра в Лак, Югозападна Франция.

Коментари: 0