2017 г.: Повече работни места и инвестиции

Българската агенция за инвестиции ще работи по проекти, които ще отворят 5700 нови работни места

2017 г.: Повече работни места и инвестиции
3890 ~ 2 мин. четене
Нагласите в българската икономика за непосредствените перспективи пред пазара на труда са на най-високите си равнища от началото на кризата. Заключението идва от данни на Евростат за месец януари 2017 г. и са анализирани от екип „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк. 

Данните на Евростат обобщават очакванията на мениджъри от секторите Промишленост, Услуги, Търговия, Строителство и представители на Домакинствата в редовна анкета. Обобщаващият показател за очаквания баланс между наемане и освобождаване на работна ръка е в силна възходяща тенденция от началото на 2013 г., потвърждават и последните данни.

Реално отчетените данни за нормата на безработицата показват ясна тенденция да следват динамиката на обобщаващия показател за нагласите за пазара на труда. Това е само една от причините анализаторите да бъдат оптимисти за удължаване на тенденцията от последните три години за ръст на заетостта и спад на безработицата и през 2017 г. 

Прогнозите са възстановяващата се икономика на ЕС, за където са насочени 2/3 от българския стоков експорт, да даде нов тласък на местните износители, докато укрепващото вътрешно търсене подкрепя ориентираните към българската икономика сектори.  

Набиращите скорост проекти с европейско финансиране и заявките за по-високи инвестиционни разходи на правителството след разочароващата в това отношение 2016 г. също ще имат своя принос.  

Екипът „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк очаква нарастващото търсене за български стоки и услуги да доведе до нов тласък за инвестициите в създаване на нови предприятия и разрастване на вече установени такива.  

Подобна заявка правят и от Българска агенция за инвестиции (БАИ), от където съобщиха, че през 2017 г. ще работят за сертифицирането на проекти, които ще доведат до създаването на 5700 нови работни места – с 1000 повече от реализираните от тяхната дейност през 2016 г. 
Подкрепи Economic.bg