ГДБОП и прокуратурата с акция срещу кабелни оператори в цялата страна

Все още няма данни за задържани хора и иззета техника

ГДБОП и прокуратурата с акция срещу кабелни оператори в цялата страна

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Прокуратурата, ГДБОП и останалите ангажирани институции извършват обиски в кабелни оператори на територията на Варна, Бургас и София, съобщава Nova. Отчетени са множество нарушения, но според предварителната информация няма задържани хора и иззета техника. Институциите са заявили, че ще извършват засилени проверки на всички дружества, опериращи в сферата на предоставянето на телевизионни програми до краен потребител.

Според първоначалните данни кабелните оператори в страната масово укриват абонати, като по този начин за телевизионните програми, за които имат права, се закупуват пакети на много по-малки стойности. От една страна това представлява и престъпление по чл. 255 от Наказателния кодекс и касае избягване плащането на данъци в пълния размер на дейността, която извършва даденото дружество, а от друга - закупуването на права за 5000 абоната вместо за 10 000 абоната, колкото е реалният брой, е за по-малка цена и също допринася за ощетяването на бюджета, тъй като самите правоносители няма как да заплатят данъци в пълния размер.

Много често се използва услугата „виртуален офис“, която дава възможност на един адрес да бъдат регистрирани множество фирми, без реално на него да има документи или друга собственост на въпросните дружества

Дружества, регистрирани само като интернет доставчици, използват вече изградените си мрежи и за противозаконно разпространение на множество телевизионни програми.

Друг често срещан проблем е възмездното предоставяне на мрежи от лицензирани доставчици на интернет на други търговски дружества, които без наличието на уредени права извършват разпространение до краен потребител посредством наетата интернет мрежата от лицензирания интернет доставчик.

Разпространена практика се оказва и крайния потребител да сключва договор директно с трето дружество, което противозаконно излъчва сигнала, а финансовите документи /касови бележки/ за заплатените месечни такси от абонатите се издават от името на лицензирания интернет доставчик под претекст – доставка на интернет свързаност /прикриване на дейността и размиване на отговорност/.

Използването на подставени лица с нисък социален статус, на които се прехвърлят част от дружествата, като едновременно с това същите биват обявени в несъстоятелност, също се оказва често срещана практика. При други случаи се откриват нови дружества, регистрирани на името на граждани на трети държави (страни извън ЕС) - криминално проявени лица с тежки криминални регистрации (съдени за убийство, грабежи и тн. ).

Част от фирмите са натрупали огромни финансови задължения към държавата (само едно от дружествата дължи около 1.7 млн. лв.), след което се регистрират нови дружества със сходни имена (една буква разлика) и престъпната дейност продължава от името на новото дружество.

Голяма част от въпросните кабелни оператори са проверявани от страна на институциите, имат предупредителни протоколи, а също и съставени актове за установяване на административни нарушения, по които има издадени наказателни постановления. По този начин те са запознати с отговорността, която носят при осъществяване на тази престъпна дейност и въпреки това продължават извършването ѝ.

Изграждане на инфраструктура, която по никакъв начин не фигурира като актив на дружествата (абонатни станции, мрежи и др.), с цел разпространение на сигнала до крайни потребители от една страна, а от друга спазване на конфиденциалност и непрекъсване на услугата до потребителите при евентуални проверки от компетентни органи, също е често срещан от службите прийом.

Друг е невписването на дружествата в регистри на КРС като дружества, предоставящи услугата разпространение на радио и телевизия до крайни абонати и необявяването в регистъра на СЕМ на договори с правоносители, дори когато съществуват реални такива.

Коментари: 0