GDPR дава повече права на гражданите

Много от тях вече са залегнали в националните законодателства

GDPR дава повече права на гражданите

Снимка: Pixabay

1840 ~ 2 мин. четене
Новите правила за защита на личните данни в Европейския съюз (ЕС) идват, за да дадат повече права на обикновения човек и да наложат по-строги изисквания към компаниите. На практика Регламентът, известен като GDPR, разширява правната рамка в областта и цели да унифицира нормативната уредба в Общността. Официално той влиза в сила в края на идната седмица – на 25 май. 

Economic.bg вече писа за някои от задълженията към фирмите и основните неща, които те трябва да имат предвид в процеса по привеждане на дейността си към изискванията на GDPR. 

В следващите редове може да видите какви са основните права на гражданите, заложени в Регламента. Mного от тях вече са гарантирани от различни национални закони, пише Еруан Люкас от France Press.  

Ето ги и тях в синтезиран вид: 

Правото да си информиран: щом потребител на интернет предоставя за ползване част от личните си данни, отсега нататък той ще трябва да знае за какво ще бъдат използвани те, колко време ще се съхраняват и дали ще напускат пределите на Европейския съюз, като информацията за това трябва да е "ясна и проста".

Правото на достъп до личните данни, на коригиране и на премахването им: потребителят на дадена услуга трябва да може безпроблемно да поиска копие от личните си данни. В случай на грешка, особено ако тя би могла да нанесе щета, организацията или компанията е длъжна при поискване да поправи в най-кратък срок съхраняваната информация. Потребителят може също да поиска заличаване на данни, като оттегли съгласието си за ползването им.

Правото да бъдеш забравен: вече известно на интернет-потребителите, това право позволява заличаването на линкове. Това означава при търсене на съдържание повече да не се появяват линкове, които ощетяват дадено лице. Теоретично обаче това право не се отнася за свободата на изразяване или информираност и не се прилага в случай, че общественият интерес има превес.

Правото на прехвърляне на данни: по правило смяната на доставчика на даден електронен адрес, без да се изгуби предишната кореспонденция, е възможно по силата на принципа за "преносимост на данните". Това обаче може да засегне доставчика на електроенергия или банка например. Компанията, която потребителят напуска, трябва да може да прехвърли данните към новия доставчик или, ако това не е възможно, да предаде всички данни на потребителя във файлов формат, който позволява въвеждането им в друга система.

Правото на достъп до автоматизирана система: тъй като алгоритмите играят все по-важна роля в процесите по вземане на решение, например за влизане в университет, трябва да е налице и възможност за оспорване и искане на човешка намеса.

При незачитане на тези права има възможност да се подаде възражение пред Националната комисия за информатика и свободи (НКИС) във всяка европейска страна, която ще има грижата да го предаде на комисията в страната, където се намира съответната компанията или организация. Окончателното решение ще се взема от групата на всички национални комисии - Г28 - и ще е в сила във всички европейски страни.
Коментари: 0