Германия бавно изплува от рецесията

Производството и услугите отбелязват възстановяване

Германия бавно изплува от рецесията
Рецесията в частния сектор на Германия се успокоява през юни, но свързаните с коронавируса прекъсвания и несигурност продължават да тежат върху търсенето, показва проучване във вторник, което предполага, че най-голямата икономика в Европа е готова за бавно възстановяване.

Композитният индекс за покупки на мениджърите (PMI) на IHS Markit, който проследява секторите на производството и услугите, които заедно представляват повече от две трети от икономиката, се подобрява до 45.8 от 32.3 пункта през май, предава Reuters. Резултатът е над прогнозите от 44.2 пункта, дадени в анкетата на анализаторите на Reuters, но въпреки това отбеляза четвъртия пореден месец, в който индексът е под прага от 50 пункта, разделящ растежа от рецесията.

Фил Смит, главен икономист в IHS Markit, заяви, че и производството, и услугите са преминали „на пръв поглед най-лошото, но са далеч от пълен ход“, тъй като опасенията за пазара на труда и продължаващите съкращения на работни места влошават перспективите.

Правителството очаква спад на икономиката с 6.3% тази година, което би било най-стръмното свиване от края на Втората световна война.

Секторът на услугите, който от средата на март бе най-силно засегнат от постепенно наложените мерки за блокиране, се възстановява допълнително. Подиндексът PMI за бизнес активност в услугите нараства до 45.8 пункта през юни спрямо 32.6 пункта през предходния месец.

Промишленият сектор, който за разлика от други европейски страни не се сблъсква с принудително затваряне на фабрики през последните три месеца, също се подобрява, като подиндексът PMI за производство нараства до 44.6 от 36.6 пункта през май.

Правителството се надява, че пакетът стимули от над 130 млрд. евро ще помогне икономиката да се върне към растеж през втората половина на тази година.
Коментари: 0