Германия закри последната си въглищна мина

Комплексът е работил в продължение на 150 години

Германия закри последната си въглищна мина
След повече от 150 години работа, последната германска мина за добив на черни въглища ще бъде затворена, съобщава The Local. Става въпрос за мината Prosper-Haniel, намираща се в областта Рур. Според експертите спирането на дейността ще бъде огромно геологично и екологично предизвикателство пред бившия индустриален район.

Десетилетия наред в галериите на мината са работили хора от региона – първо копаещи с кирки, а в последствие дейността се механизира. Сега предстои галериите да бъдат запечатани завинаги с бетон.

Минната компания RAG, която отговаря за почистването на площадката, почти е приключила с премахването на тоновете стомана, оборудване и кабели от тунелите.

В рамките на около 10 години галериите, разположени на повече от 600 метра под земята, ще бъдат залети от подземните води. RAG обаче ще има „вечен ангажимент“ да изпомпва вода от мините. „Ако тази „вечна задача“ бъде преустановена, в следващите 80-100 години подпочвените води ще станат толкова високи, че ще залеят две трети от региона на Рур“, коментира професорът и хидравличен инженер, отговарящ за проекта, Андре Нийман.

Водата, намираща се в мините, е с висока киселинност, тъй като преминава през километър подземна утайка и съдържа повече сол, отколкото морската вода. Ако достигне подпочвения слой, може да замърси ресурсите за питейна вода в региона.

Заради това има изискване към RAG постоянно да изпомпва вода от мината и да я пречиства преди да бъдат отклонявана към река Рейн.

Освен че водата е прекалено кисела и прекалено солена, в тунелите има и полихлорирани бифенили (ПХБ) - органични съединения, които се използват при процеса на добиване на въглища. „В момента се прави проучване, което да определи концентрацията на ПХБ и каква е опасността“, казва Нийман. „Инсталацията за третирането й вече е създадена“, добави той.
Коментари: 0