Германската Varengold Bank стартира дейност в България

Тя е специализирана в т. нар. Marketplace Banking, което включва финансиране на небанкови институции, предоставящи финтех решения

Германската Varengold Bank стартира дейност в България

Сергей Панталеев

Германската Varengold Bank стартира бизнеса си в България, след като откри официално своя офис в София на 22 ноември. С разширяване на дейността си в България банката цели да подкрепя нови компании и бизнес модели, предоставящи иновативни финансови решения. По оценка на мениджмънта на Varengold Bank България има добър икономически потенциал и добра бизнес среда, а София се стреми да е водещ център за развитие на модерни технологии. 

"Новото банкиране изисква едновременно стриктно спазване на регулациите и солидна капиталова база - характерни за банките условия, и в същото време гъвкавост, бързина и силен фокус върху нуждите на клиентите - белези на финтех компаниите. Това е основата, върху която градим стратегията и целите си. Изключително сме удовлетворени от първите партньорства, които изградихме в България и сме убедени, че те са първа стъпка към разширяване на бизнеса ни в Югоизточна Европа”, обясни решението на банката да отвори офис в София Франк Отен, член на надзорния съвет на Varengold Bank, който има и богат опит в стартиращи индустрии в развиващите се икономики.

Според Varengold Bank ръстът на икономиката и наличието на много и с голям потенциал технологични компании в България прави страната подходяща за основен център на банката при разширяването на дейността й в Югоизточна Европа (ЮИЕ). “Виждаме много обещаващи проекти на хоризонта и бихме искали да ги подкрепим”, допълни Франк Отен.

Varengold Bank е специализирана в т. нар. Marketplace Banking, което включва финансиране на небанкови институции, предоставящи финтех решения - предимно платформи за споделено кредитиране (peer-2-peer lending platforms). “Платформите за споделено кредитиране променят напълно финансовата индустрия и постепенно ще заменят традиционните модели за предоставяне на заемни средства. Те осигуряват по-добри условия на кредитополучателите, подобряват достъпа до финансиране за потребителите и компаниите и улесняват процеса по набиране на капитал. Това е огромна промяна и е добре да участваме активно в нея”, обясни мисията на банката Сергей Пантелеев, управител на клона на Varengold Bank в София.

По официални данни през 2017 г. през peer-2-peer платформите за кредитиране в Европа е отпуснато финансиране за 3.8 млрд. евро. Очакванията са този обем да се утрои до 2022 г., заради проникването на технологиите и навлизането на новите регулации като например PSD 2, които ще улеснят финтех компаниите в привличането на клиенти, търсещи едновременно удобство и сигурност.

“Технологиите променят обществото ни във всяко отношение и финансовият сектор не е изключение. Varengold е млада банка, работи бързо и по модерен начин, и това я прави естествен партньор на финтех индустрията в Европа. През следващите 2-3 години очакваме силно навлизане на финансовите технологии в световен мащаб, в това число в ЮИЕ, включително в Румъния и България. Ние ще подкрепяме тези нови финтех решения с нашите продукти, за да помогнем на техните създатели да разраснат бизнеса си по-мащабно”, подчерта Сергей Пантелеев, който има 12-годишен мениджърски опит в най-голямата кредитна институция в България.

С подкрепата на поделението за търговско финансиране на Varengold в Хамбург  клонът на германската банка в България ще предлага и атрактивни финансови продукти на международни външнотърговски компании. “Готови сме да подкрепим нарастващия обем търговия между България и ЮИЕ от една страна и западноевропейските държави от друга”, обобщи Сергей Пантелеев.

Коментари: 0